Intermarche Drawsko


Będzie dalsza cześć przebudowy drogi w Jankowie

  • Napisane przez  Anna Magiera
Fot. Anna Magiera Fot. Anna Magiera

W 2018 roku rozpoczęto modernizację drogi w Jankowie w ramach I etapu, przebudowano odcinek 80 mb drogi powiatowej w kierunku torów kolejowych.

26 lutego 2019 r. ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej w Jankowie. Inwestycja przewiduję przebudowę 200 mb drogi gminnej oraz wykonaniem nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej oraz wzmocnienie pobocza z kruszywa.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto