Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

  • Napisane przez  Anna Bujkiewicz
Fot. Adm Cygan, Archiwum DSI Fot. Adm Cygan, Archiwum DSI

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium  sportowego starosty drawskiego za 2019 rok,  dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie. O stypendium mogą ubiegać się  członkowie klubów sportowych działających na terenie powiatu drawskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa prezes klubu sportowego lub upoważniona przez niego osoba po osiągnięciu sukcesu zawodnika, w terminie do 10 marca br., w punkcie informacyjnym starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Informacje odnośnie naboru wniosków udzielane są  w Wydziale Rozwoju i Promocji  starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim .

Osoby do kontaktu: Agnieszka Brzeźniakiewicz te. 94 36 301 81 lub Anna  Bujkiewicz tel. 94 36 301 85.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto