Uczniowski patrol zwiadowczy w lesie

  • Napisane przez  Jan Macul
Fot. Jan Macul Fot. Jan Macul

Uczniowie klas wojskowych z  Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, 17-go stycznia uczestniczyli w rajdzie terenowym z zadaniem praktycznego opanowania umiejętności nawigacji  w terenie w formule orienteeringu.  

Młodzież ćwiczyła umiejętność „czytania mapy” w lesie o znacznych przewyższeniach i bogatej rzeźbie. Pokonywali zadaniowo głębokie jary, żleby, kuluary i przepastne skarpy. Przedzierali się przez chaszcze i gęstwiny. Znajdowali na trasie 10 km marszobiegu na azymut charakterystyczne drzewa, wywroty i cieki wodne.

Uczniowski patrol zwiadowczy w lesiev

Często korzystali z sieci drożni wyznaczonej przez przemarsz zwierzyny łownej. Z uwagi na kamuflaż i zachowanie w lesie nie zakłócali naturalnego porządku. Ponad trzygodzinny tempowy marsz patrolowy z podziałem na grupę rozprowadzającą i pościgową, z uwagi na znaczny wydatek energetyczny uczestników w niekorzystnych warunkach pogodowych zasługuje na uznanie. Zadaniowe treningi orienteeringu są wpisane w ofertę edukacyjną klas mundurowych z LO w Złocieńcu. Styczniowy trening był sprawdzianem specyficznych umiejętności nawigacji w nieznanym terenie, sprawności służb logistycznych związanych z przygotowaniem ogniska oraz sprawności marszowej długiego czasu. Patrol koordynowali nauczyciele: Jan Macul, Włodzimierz Rutkowski i wicedyrektor Robert Żołynia.

Uczniowski patrol zwiadowczy w lesiev

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej