Bystrotok w Złocieńcu remontowany

  • Napisane przez  za: Beata Gąsiorowska koordynator projektu
Fot. UM Złocieniec Fot. UM Złocieniec

W grudniu 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przystąpiła do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn.: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”
Na rzece Drawie pod mostem przy ul. Staszica w Złocieńcu, znajdują się pozostałości budowlane tworzące stopień wodny sprawiający, iż na odcinku od ulicy Staszica do ujścia Wąsawy, rzeka Drawa nabrała charakteru górskiego, rwącego powodując erozję dna i brzegów cieku. Istniejący stopień stanowi barierę dla swobodnej migracji ryb i ichtiofauny.


RDOŚ w Szczecinie w ramach ww. projektu rozpoczęła inwestycję polegającą na wykonaniu bystrotoku (zabudowie koryta rzeki poniżej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-żwirowego), którego celem będzie zniwelowanie istniejącego stopnia i wyeliminowanie negatywnych zjawisk. Kompleksowo w ramach zadania przebudowany zostanie również fragment kanalizacji deszczowej oraz odtworzony zostanie mur oporowy.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2019r.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej