Lekcje z wolontariuszkami z Azji

  • Napisał 
Lekcje z wolontariuszkami z Azji

Przez prawie dwa tygodnie, od 9 do 21 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim gościły dwie wolontariuszki z organizacji AIESEC, na co dzień mieszkanki Chin i Indonezji.

Ideą tej organizacji jest poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej oraz przede wszystkim zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży, co wpływa na tolerancję młodych ludzi.

W szkole i internacie gośćmi były studentki –  Jingyi Li  z Chin  i Windda Onthonii z Indonezji, które prowadziły z młodzieżą zajęcia zawierające elementy wykładu, rozmowy oraz warsztatów, odbywające się w ramach lekcji języka angielskiego we wszystkich klasach.

Przez dwa tygodnie Jingyi i Windda prowadziły lekcje języka angielskiego, podczas których przybliżały młodzieży i nauczycielom kulturę, tradycje oraz życie codzienne ich krajów. Zdobyli oni nowe informacje i poszerzyli wiedzę o jakże odległych od naszego zakątkach świata. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mieli szansę sprawdzenia umiejętności językowych i przełamania bariery komunikacyjnej. Były to dla nich, ale też dla wolontariuszek, niezapomniane lekcje kultury i tolerancji dla ludzi o innej religii, historii i tradycji, które wzbudziły ciekawość uczniów oraz zwiększyły ich motywację do nauki.

Popołudniami młodzież zapraszała gości na spotkania, podczas których zaprezentowała studentkom symbole, historię, elementy kultury i tradycji polskich, przeboje polskiej muzyki rozrywkowej, pokazała im Kalisz Pomorski i okolice. Wolontariuszki brały również udział w imprezach szkolnych – jasełkach, wigilii w internacie oraz koncercie muzycznym.

Pozostaje mieć nadzieję, że wolontariuszki pozytywnie zapamiętają pobyt w Kaliszu Pomorskim. Wspólna zabawa, rozmowy i wymiana poglądów z gośćmi z Chin i Indonezji wpłynęły na otwarcie się na świat oraz pogłębienie wiedzy młodzieży. Dziękujemy wolontariuszom i uczniom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach.

Koordynatorką pobytu wolontariuszek z AISEC w ZSP w Kaliszu Pomorskim była nauczycielka języka angielskiego Magdalena Łojek.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto