Nowe inwestycje Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

  • Napisane przez  DSI za ZMiGPD
Nowe inwestycje Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

14 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, jako Beneficjent reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Waldemara Włodarczyka oraz Członka Zarządu Stanisława Cybulę podpisał cztery umowy dofinansowanie projektów:

  • „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”,
  • „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”,
  • „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”,

w ramach działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych oraz z działania 3.6  Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Stronę Instytucji Zarządzającej reprezentował Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.

10 mln zł dofinansowania

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pozyskał blisko 10 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to cenne wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy będą pić lepszej jakości wodę. Zaplanowano także rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Resku oraz w gm. Węgorzyno.

Na co pozwoli dofinansowanie?

Dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł pozwoli na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej. Zmodernizowana zostanie także stacja uzdatniania wody w Resku. Projektowany wodociąg umożliwi zasilenie w wodę istniejących zabudowań mieszkalnych oraz terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

System gospodarki wodnej zostanie także uporządkowany i rozbudowany w gminie Węgorzyno. Dzięki 3-milionowej dotacji ZMiGPD zbuduje sieć wodociągową w miejscowościach Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w Węgorzynie wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska. Powstaną także zbiorniki magazynowe wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie. To ważna wiadomość, ponieważ takie zbiorniki zapewniają ciągłość dostawy wody odbiorcom w porze największego zapotrzebowania, przy jednoczesnym zachowaniu rezerwy na wypadek wystąpienia pożaru. Koszt całkowity projektu to ponad 5,1 mln zł.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przeznaczy także blisko 600 tys. zł dotacji na modernizację ujęcia wody w Świerczynie (gm. Wierzchowo). Unijne wsparcie pozwoli na przebudowę ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni. Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest polepszenie parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Czwarty realizowany projekt pozwoli na budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowościach: Otrzep, Będlino i Świerczyna. Wysokość dofinansowania to ponad 2,8 mln zł. Szacuje się, że po zakończeniu realizacji projektu, liczba osób podłączonych do sieci mieszkańców i turystów wzrośnie do 946 (RLM).

Beneficjent planuje zakończyć wymienione inwestycje do kwietnia/czerwca 2020 r. Poziom dofinansowania wymienionych projektów wynosi 85% zaplanowanych kosztów.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto