Młodzież ze Złocieńca realizuje projekt „W stronę dojrzałości”

  • Napisane przez  SP
Młodzież ze Złocieńca realizuje projekt „W stronę dojrzałości”

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu uczestniczy w projekcie pt. „W stronę dojrzałości”, organizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Celem projektu jest kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, pogłębianie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych, prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych tutorów. W związku z tym, że zagadnienia związane ze zdrowiem wpisane są do podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak też uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w ww. projekcie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

Koordynatorem szkolnym projektu jest Krystyna Flis, szkolny pedagog i kierownik internatu.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej