Żołnierze z 10 krajów będą ćwiczyć podczas „Anakondy”. Zobacz co się będzie działo na poligonie w Drawsku

  • Napisane przez  DSI za http://anakonda.do.wp.mil.pl
Ewakuacja pojazdu z pola bitwy. Fot. Adam Cygan, Archiwum DSI Ewakuacja pojazdu z pola bitwy. Fot. Adam Cygan, Archiwum DSI

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Minister Obrony Narodowej pełni rolę osoby programującej oraz zlecającej przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia. Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił będzie Dowódca Operacyjny RSZ.
W AN-18 uczestniczyć będą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. AN-18 zostanie przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie będzie prowadzone w Estonii, Litwie i na Łotwie.


Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: (LIVEX) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku. Poprzedzona ona zostanie ćwiczeniem studyjnym (TTX), podczas którego najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonają przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.
Wybrane epizody podczas ćwiczenia pk. ANAKONDA-18 – te w które będzie się dziać na poligonie w Drawsku:

  • 9 Listopad -MASCAL, przeciwdziałanie pododdziałów wojsk chemicznych oraz medycznych zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia – CSWL Drawsko
  • 12/13 Listopad - Realizacja wspólnych zadań ogniowych i strzelań przez różne rodzaje wojsk oraz sił zbrojnych – CSWL Drawsko
  • 16 Listopad - Dzień Obserwatora (uczestniczy wojskowy korpus dyplomatyczny) kierowanie ogniem w obronie- CSWL Drawsko

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto