Szkolenie strzelców w złocienieckiej 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  • Napisane przez  plut. Radosław Dominowski
Fot. plut. Radosław Dominowski Fot. plut. Radosław Dominowski

W przeddzień wyjazdu na zasłużone urlopy, na początku okresu szkolenia specjalisty, po podziale na nowe stanowiska służbowe, elewi z nieetatowego ośrodka służby przygotowawczej realizowali zajęcia ogniowe z przystrzeliwanie broni. Przy ogromnym zaangażowaniu szkolonych zrealizowano jeden z najważniejszych etapów wykształcenia dobrego strzelca. Wśród wielu zagadnień instruktorzy przeprowadzali praktyczne zajęcia ze składania i rozkładania broni,  ładowania i rozładowania magazynka, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej, odpowiedniego zgrywania przyrządów celowniczych, a także z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej rannym i poszkodowanym.  Dowódca pododdziału mjr Tomasz Stasiołek podkreślił wagę właściwego przygotowania żołnierza i sprzętu dla potrzeb współczesnego pola walki, które na przestrzeni lat nie zmieniła swojej wielkiej wagi.

Po zakończeniu zajęć ze szkolenia ogniowego znaczna część żołnierzy elewów , podczas rozmów kadrowych z przedstawicielem sekcji S-1 2 Brygady Zmechanizowanej zadeklarowała chęć i gotowość kontynuacji swojej służby w charakterze żołnierza zawodowego.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej