Program wyborczy Andrzeja Tylki

 • Napisane przez  DSI
Program wyborczy Andrzeja Tylki

Na publikację swojego programu jako kolejny zdecydował się Andrzej Tylka starający się o fotel Burmistrza Drawska Pomorskiego. W programie czytamy:

Zarządzanie gminą

 • Zlecę przeprowadzenie audytu finansowego gminy i jednostek jej podległych.
 • Zapewnię przejrzystość pracy gminy i zwiększę wpływ mieszkańców na sposób zarządzania i wydatkowania finansów. 
  - Sprawiedliwe przyznawanie mieszkań komunalnych i ulg podatkowych oraz obiektywne rozstrzyganie przetargów.
  - Informacje o konkursach na stanowiska w urzędzie gminy oraz jednostkach podległych będą ogłaszane w kilku gazetach lokalnych. Należy skończyć z konkursami organizowanymi pod określone osoby!
  - W kluczowych sprawach będą przeprowadzane szerokie konsultacje i debaty publiczne z mieszkańcami.
 • Będę dążył do tego, aby urząd gminy był miejscem przyjaznym, otwartym na potrzeby i problemy mieszkańców.

Rozwój miasta i gminy

 • Zostanie powołana specjalistyczna jednostka, pozyskująca środki zewnętrzne na inwestycje publiczne i wspierającą jednocześnie inicjatywy stowarzyszeń i firm.
 • Opracujemy rzetelną strategię rozwoju turystyki w naszym regionie biorąc pod uwagę nowe obszary po gminie Ostrowice.
  - Stworzenie sieci tras rowerowych łączących miasto z sąsiadującymi z nim wioskami – Gudowo, Jankowo, Suliszewo. Skorzystają na tym zarówno mieszkańcy wsi jak i turyści.
  - Budowa stanicy kajakowej przed Drawskiem Pom. i miejsca postojowego w środku miasta.
  - Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej nad jez. Okra.
  - Wsparcie dla małych i dużych inwestorów z branży turystycznej.
 • Doprowadzę do uruchomienia żłobka, co pozwoli młodym mamom powrócić na rynek pracy. 
 • Powrócimy do rozmów z PKS Złocieniec w celu dobrego skomunikowania całej naszej gminy, tak żeby każdy mieszkaniec wsi mógł dojechać do lekarza, sklepu czy urzędu. 
 • W latach 2023-2028, po uporządkowaniu finansów gminy i zabezpieczeniu środków zewnętrznych, będę zabiegał, aby w naszej gminie powstał kompleks rekreacyjny z pływalnią.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • Będę pracował nad tym, aby zwiększyć dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie warunków do powstania drugiej przychodni.
 • Uruchomimy Gminne Centrum Wolontariatu, które skupi się na problemach ludzi w podeszłym wieku, samotnych i schorowanych.
 • Pragniemy zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poprzez montaż świateł i progów spowalniających oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

Społeczeństwo obywatelskie

 • Będę wzmacniał funkcjonowanie organizacji pozarządowych i współpracował z lokalnymi liderami w ramach rad konsultacyjnych (Rada Seniorów, Rada Przedsiębiorców, Rada Sportu, Rada Turystyki)
 • Chcę, aby sołectwa miały większą autonomię, a wspólnota wiejska miała poczucie bycia gospodarzem na swoim terenie.
 • Będę dbał o to, aby przygotowanie i realizacja budżetu obywatelskiego przebiegały w zgodzie z jego ideą.

Oświata i Edukacja

 • Równy start dla wszystkich dzieci! Należy zaprzestać praktyk przydzielania dzieci do klas według statusu rodziców.
 • Doposażenie pracowni przedmiotowych i umożliwienie uczniom korzystania z pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy.
 • Dodatek motywacyjny i nagrody roczne dla nauczycieli będą przyznawane za efektywność pracy, a nie za lojalność wobec przełożonych.

Kultura

 • Ośrodek Kultury musi otworzyć się na mieszkańców i realizację inicjatyw oddolnych.
 • Należy tak zorganizować czas pracy w ośrodku kultury, aby dzieci i młodzież mogły z niego korzystać w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 • Zostanie poszerzona oferta ośrodka kultury o nowe formy edukacji pozaszkolnej, tj. grafika komputerowa, animacja, fotografia czy film.
 • Ośrodek Kultury przestanie być jednostką agitacyjną urzędu, a uzyska autonomię pozwalającą na realizację zadań statutowych.

Sport

 • Stworzenie Rady Sportu działającej przy burmistrzu jako społeczny organ doradczy skupiający przedstawicieli szkół wszystkich stowarzyszeń sportowych gminy.
 • Sprawiedliwy podział środków z budżetu na poszczególne stowarzyszenia sportowe.

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto