Nowa pracownia informatyczna w Kaliszu Pomorskim

  • Napisane przez  Maciej Rydzewski
Fot. UM Kalisz Pomorski Fot. UM Kalisz Pomorski

W dniu 17 września 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni informatycznej – urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Nowa sala lekcyjna powstała po adaptacji części strychu. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Łączna kwota wydatkowana przez powiat drawski na tę inwestycję w ramach działania 9.9 Kontraktu Samorządowego na obszarze Strefy Centralnej wyniosła 400 000 złotych.

W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, samorządowcy, radni, dyrektorzy szkół i jednostek podległych powiatowi drawskiemu, urzędnicy Starostwa Drawskiego oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecnie i Akademii Morskiej, uczelni patronującej klasom technikum informatycznego, m. in. – Ryszard Mićko, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Kuczyński, Starosta Drawski, Jacek Kozłowski, Wicestarosta Drawski, Janusz Garbacz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Izabela Krężołek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Joanna Stasiak, Inspektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Michał Hypki, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, wizytatorzy Jolanta Smagalska i Grzegorz Szczepanik oraz dr inż. Grzegorz Stępień.

Rolę gospodarzy pełnili – Dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Katarzyna Witek, Kierownik Internatu Jadwiga Czerniga, a także klasa druga technikum informatycznego, uczestnicząca w Kontrakcie Samorządowym z wychowawcą Adamem Stąporkiem. Oprawę artystyczną i prowadzenie uroczystości zapewniła młodzież z grupy teatralnej Klepsydra: Wiktoria Spieler, Julia Enders oraz tegoroczna absolwentka szkoły Malwina Cybulska, pod opieką pani Joanny Mączkowskiej.

Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował Staroście Drawskiemu oraz Zarządowi i Radnym Powiatu Drawskiego za pomoc i wsparcie, liczne inwestycje zrealizowane w ZSP w Kaliszu Pomorskim, które umożliwiają młodzieży kształcenie w warunkach na miarę XXI wieku. Podkreślił zaangażowanie wielu osób, zarówno ze szkoły jaki i ze Starostwa Drawskiego w budowę pracowni informatycznej. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński złożył na ręce dyrektora szkoły gratulacje dla nauczycieli i pracowników, dzięki którym szkoła rozwija się i cieszy się bardzo dobrym naborem uczniów, mimo niżu demograficznego. Głos zabrali również Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek i Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki, gratulując udanej inwestycji i owocnej współpracy między organem prowadzącym a szkołą.

Następnie Starosta Drawski, Stanisław Kuczyński, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz waz z Dyrektorem ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciejem Rydzewskim, Inspektorem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Joanną Stasiak oraz Burmistrzem Kalisza Pomorskiego Michałem Hypkim, w obecności zaproszonych gości, dokonali otwarcia pracowni informatycznej. Salę lekcyjną poświecił Proboszcz Parafii w Kaliszu Pomorskim, ksiądz Kazimierz Serafin. Nowa pracownia spodobała się uczestnikom uroczystości, którzy podkreślali ciekawe połączenie nowoczesnego wyposażenia z elementami więźby dachowej, nawiązującymi do historycznego charakteru ponad stuletniego budynku szkoły.

Po powrocie do auli przyszedł czas na prezentację filmu, autorstwa pana Pawła Łuczko, pokazującego metamorfozę pomieszczeń strychu, który zmienił się nie do poznania w wyniku prac remontowych. Uczniowie technikum informatycznego skorzystali z okazji, aby podziękować władzom powiatu drawskiego Staroście Drawskiemu, Stanisławowi Kuczyńskiemu, Wicestaroście Drawskiemu Jackowi Kozłowskiemu, Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu Drawskiego, Januszowi Garbaczowi oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Izabeli Krężołek za możliwość kształcenia w nowoczesnej pracowni informatycznej oraz rozwoju kompetencji zawodowych w ramach Kontraktu Samorządowego. Artystyczną formą podziękowania była piosenka w wykonaniu Wiktorii Spieler, solistki z grupy „Klepsydra”.

Dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim podziękował wszystkim za przybycie oraz organizatorom uroczystości za jej profesjonalne przygotowanie i zaprosił gości na poczęstunek w szkolnym zaciszu. Podkreślił, że nowa pracownia informatyczna oraz działania prowadzone przez powiat drawski w ramach Kontraktu Samorządowego są podstawą do funkcjonowania i rozwoju klas technikum informatycznego w Kaliszu Pomorskim. Jest to bardzo dobry przykład efektywnej i dającej wymierne efekty współpracy miedzy szkołą a organem prowadzącym.

 

Dodatkowe informacje

  • Film:
  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto