10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

  • Napisane przez  Mariusz Łapuć
10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

29 lipca 2018 roku w Złocienieckim Ośrodku Kultury w Złocieńcu odbyła się uroczysta Gala 10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. W Gali udział wzięli zaproszeni goście ze wszystkich gmin członkowskich Związku. Podziękowania za pracę na rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku – Pana Waldemara Włodarczyka złożył Starosta Drawski – Pan Stanisław Kuczyński poprzez Wicestarostę Drawskiego - Pana Jacka Kozłowskiego, Kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Pani Wiceminister Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Golińska. Podczas Gali Wiceminister Środowiska Pani Małgorzata Golińska wyróżniła Dyrektora Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Pana Mariusza Łapuć oraz Głównego Koordynatora realizowanych projektów – Pana Romana Matuszak - odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznawaną za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Zarząd Związku wręczył podziękowania przedstawicielom podmiotów współpracujących ze Związkiem za trud i zaangażowanie.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Założycielami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2009 roku były: gmina Złocieniec, gmina Łobez, gmina Resko oraz gmina Drawsko Pomorskie. Od początku funkcjonowania Biura Związku duży wkład w organizację i jego funkcjonowanie wniósł Zarząd Związku, który bezpośrednio poprzez swoje zaangażowanie doprowadził, że Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zatrudnia dzisiaj 12 pracowników a logo Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stało się marką rozpoznawalną i godną zaufania. Działalność Związku zaczęła się realizacją jednego projektu w 2009, kiedy to Biuro Związku przekazało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kompletny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego


Determinacja oraz konsekwencja w podejmowanych przez Zarząd Związku decyzjach doprowadziły do tego, że w dniu 17 marca 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana przez Przewodniczącego Zarządu Związku – Waldemara Włodarczyka umowa o dofinansowanie projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” o wartości przekraczającej 40 mln złotych, gdzie wartość dofinansowania wynosi więcej niż 19 mln złotych. W ramach tego projektu wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lubieszewie, Darskowie, w Złocieńcu ul. Śląska, Ogrodowa, Zielona, Lipowa oraz zmodernizowano w Złocieńcu Stację Uzdatniania wody – wyróżnioną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Zachodniopomorskim Liderem Ekologii.

W dniu 9 grudnia 2013 roku podpisana została kolejna umowa na dofinansowanie projektu Związku pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” , Umowa o dofinansowanie projektu Związku podpisana została w Kołobrzegu podczas zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz V Konferencji pt.: „EKO-fundusze szansą rozwoju Pomorza Zachodniego. Podsumowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nowa perspektywa finansowa 2014-2020”. Zakres rzeczowy tego projektu obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Dalewo-Suliszewo-Zagórki.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

W dniu 09 kwietnia 2014 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę dotyczącą udzielenia Związkowi pożyczki oraz dofinansowania dla projektu pod nazwą „Budowa 134 przydomowych oczyszczalni ścieków”. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane zostały w pięciu gminach członkowskich (Gminie Złocieniec, Gminie Łobez, Gminie Resko, Gminie Drawsko Pomorskie, Gminie Wierzchowo).

We wrześniu 2014 roku w Rewalu, w obecności Jacka Chrzanowskiego Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego reprezentowany przez Waldemara Włodarczyka podpisał trzy umowy na dofinansowanie projektów technicznych na modernizację oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, Czaplinku oraz Drawsku Pomorskim. Wartość przyszłych inwestycji to ponad 70 mln złotych.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

W tym samym roku, w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii - dla najaktywniejszych instytucji z naszego regionu, Komisja konkursowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kategorii „Innowacje” wyróżniła Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego okolicznościową statuetką i czekiem o wartości 10 tyś. złotych.
W 2016 roku działalność Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została wyróżniona „Certyfikatem Polskiej Fundacji Ekologicznej GREEN CERTIFICATE”. Certyfikat Polskiej Fundacji Ekologicznej GREEN CERTIFICATE jest wyróżnieniem podmiotów, które prowadzą działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa, a które jednocześnie wyrażają dobrowolne zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego


W 2016 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) umowy o dofinansowanie projektów pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektów to około 70 mln złotych. W maju 2017 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejną mowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu został dokonany rozdział sieci kanalizacji sanitarnej – na sieć sanitarną i sieć deszczową oraz odtworzono nawierzchnię w ulicach Mickiewicza i Orzeszkowa w Złocieńcu. W tym samym roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni – etap II”. W wyniku realizacji projektu wybudowaliśmy 194 przydomowe oczyszczalnie w gminach: Resko, Drawsko Pomorskie, Węgorzyno i Wierzchowo.

10 - lecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego


Rok 2018 to wyjątkowy okres pod względem złożonych przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wniosków o dofinansowanie projektów. W wyniku ogłoszonych przez Regionalny Program Operacyjny naborów wniosków dla aglomeracji do 10 tyś. RLM – podpisane zostały cztery umowy na dofinansowanie projektów, które realizowane są w gminach Resko, Węgorzyno, Wierzchowo - pod nazwą Wodnik II oraz Wodnik III. Czekamy na podpisanie umowy na złożony projekt pod nazwą – Szuwarek. Wszystkie inwestycje to bardzo duże pieniądze, na które wkład własny poza dofinansowaniem zabezpieczane są przez gminy jako inwestora, każda o wartości ok. 1 mln euro.
Obecnie Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrzesza wszystkie gminy z powiatu Drawskiego oraz z powiatu Łobeskiego, co oznacza że dobrze realizowane są zadania i cele. Dla wszystkich gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego umożliwił realizację inwestycji, których żadna gmina samodzielnie nie mogłaby tak szybko i korzystnie wykonać. Wartość inwestycji prowadzonych przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przekroczyła już kwotę 150 mln. złotych. Przed Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kolejne lata pracy na rzecz gmin członkowskich oraz Ochrony Środowiska Naturalnego.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto