Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepompownia ścieków w Starym Drawsku

  • Napisane przez  DSI za UM Czaplinek
Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepompownia ścieków w Starym Drawsku

Rozpoczęte zostały prace związane z budową drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Kasztanowej na Osiedlu Wiejska. Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „BUDRO” z Drawska Pomorskiego buduje obecnie linie oświetlenia drogowego z urządzeniami oraz korytuje teren w trasie drogi na potrzeby układania warstw konstrukcyjnych. Droga będzie miała szerokość 5,5 mb, obustronne chodniki i urządzone tereny zielone. Wartość robót zamyka się kwotą 782 332,64 zł z terminem wykonania do 31.10.2018 r.

Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepąpownia ścieków w Starym Drawsku

Przebudowa drogi Czarne Małe – Łysinin

Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepąpownia ścieków w Starym Drawsku

Prowadzone są prace drogowe związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku 2,7 km od skrzyżowania przejazdu kolejowego do początku zabudowań w m. Łysinin. Na obecnym etapie wycięta została część drzew kolidujących z trasą przebudowywanej drogi, frezowane są pnie drzew, ułożona została jednym pasem drogi warstwa bitumiczna wyrównawcza. Przebudowywana droga będzie miała 5,5 mb i trzy warstwy nawierzchni bitumicznej (wyrównawcza, wiążąca i ścieralna) o łącznej grubości 12 cm. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano do 30.11.2018 r. Wykonawcą robót jest firma Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego, która zrealizuje zadanie za kwotę 3 214 754,43 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, który został wdrożony tylko na ten rok na poziomie 80% (jest to wyjątkowo wysoki poziom wsparcia), co stanowi kwotę 2 498 609,00 zł. Na pełen montaż finansowy zadania składają się środki:

Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepąpownia ścieków w Starym Drawsku


• z budżetu państwa – 2 498 609,00 zł
• Agri Plus – 350 000,00 zł
• Powiat Drawski – 183 195,00 zł
• Gmina Czaplinek – 183 195,00 zł

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Stare Drawsko

Czaplinek w budowie: Kasztanowa, Czane Małe – Łysin i przepąpownia ścieków w Starym Drawsku

Prowadzone są już prace związane z budową przepompowni pneumatycznej ścieków na istniejącym układzie kanalizacyjnym tuż przed Starym Drawskiem. Budowana przepompownia ma na celu zwiększenie ilości przetłaczanych ścieków do systemu kanalizacyjnego Czaplinka przy zastosowaniu technologii tłoczenia eliminującej uciążliwości zapachowe, szczególnie dotkliwe w rejonie ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku, co wpływa korzystnie na użytkowanie sieci w czasie eksploatacji. Zadanie jest realizowane przez firmę EkoWodrol z Koszalina za kwotę 811 800,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z działania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach wynosi 409 853,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania do 30.11.2018 r.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto