Stowarzyszenie „Radość z życia” zwiększa swoje możliwości! Już wiemy w czym tkwi ich siła.

  • Napisane przez  Monika Rudzińska

Z ogromnym zapałem i energią zespół terapeutów ze Stowarzyszenia „Radość z życia” rozpoczyna nadchodzący rok szkolny. By móc przygotować się na nowe wyzwania, stale doskonali umiejętności i podnosi swoje kwalifikacje. Jednym z ostatnich szkoleń, w jakim kadra pedagogiczna wzięła udział były interaktywne zajęcia z „Metod Dobrego Startu – I, II stopnia”, które odbyły się w dniach 16 – 18 sierpnia 2018 r. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Aktywni w życiu społecznym” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Warsztaty były prowadzone przez Panią prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz – autorkę Metody Dobrego Startu oraz Panią mgr Ewę Jakacką - przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Metoda Dobrego Startu została opracowana przez panią profesor na podstawie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, poradniach zdrowia psychicznego i ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych oraz z autyzmem. Pracę nad metodą profesor rozpoczęła w latach 1967 – 1968 wzorując się na francuskiej metodzie Le Bon Depart, którą nieustannie rozwija, z myślą o zaspokojeniu szczególnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Radość z życia” zwiększa swoje możliwości


Szkolenie miało na celu przedstawienie metod, organizacji zajęć i możliwości ich zastosowania w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Podczas interaktywnych warsztatów terapeuci mieli okazję poznać sposoby wspierające rozwój psychoruchowy dziecka stosując odpowiednie formy zabawy oraz techniki uczenia się poprzez wykorzystanie muzyki, rytmu, ruchu i obrazów, angażując przy tym wszystkie zmysły.
Teoretyczna część szkolenia Metody Dobrego Startu została dodatkowo wzbogacona o warsztaty, w trakcie których terapeuci mogli zastosować teorię w praktyce. Pracując na co dzień z niepełnosprawnymi dziećmi, wiedzą oni jak ważna jest dobra organizacja i prowadzenie zajęć, a także jak istotne jest nieustanne podnoszenie kompetencji by móc sprostać oczekiwaniom swoich podopiecznych. Zespół terapeutów bogatszy o nowe doświadczenia z ogromnym entuzjazmem rozpoczął nowy rok szkolny, w którym na pewno zastosuje poznane ćwiczenia. Wpłyną one w szczególności pozytywnie na pamięć, percepcję, koncentrację, wyobraźnię wzrokową i słuchową niepełnosprawnych dzieci, wspierając jednocześnie ich rozwój umiejętności niezbędnych między innymi w nauce czytania i pisania oraz postrzegania przestrzeni.

Stowarzyszenie „Radość z życia” zwiększa swoje możliwości

Prócz stale podnoszenia kompetencji, kadra pedagogiczna stara się również tworzyć zgrany, wykwalifikowany zespół terapeutów. W ostatnim czasie dołączyli do niego certyfikowani i dyplomowani rehabilitanci Beata i Daniel Strzałkowscy, którzy są znakomitymi ekspertami w swojej dziedzinie. Specjalizują się oni między innymi w metodzie PNF w pediatrii czy NDT-Bobath, wspierającej całościowy rozwój niemowląt, które mają asymetrię ułożenia, problemy z napięciem mięśniowym bądź urodziły się przedwcześnie i wymagają stosownej stymulacji by dogonić rówieśników. Metody te doskonale sprawdzają się również w codziennej rehabilitacji starszych dzieci z urazami mózgowo – czaszkowymi oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu.

Stowarzyszenie „Radość z życia” zwiększa swoje możliwości
Stowarzyszenie „Radość z życia” zwiększa swoje możliwości

Nowi pracownicy wzmocnili grono specjalistów ośrodka w Gudowie i z pewnością doskonale wykorzystają swoją ogromną wiedzę i bogate doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi.
Z pozytywną energią i zapałem terapeuci Stowarzyszenia rozpoczęli już nowy rok szkolny, w którym będą mogli dzielić się swoim zaangażowaniem oraz zapewnić jeszcze bardziej profesjonalną pomoc swoim podopiecznym.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej