Jak zorganizować ponadgabarytowy transport specjalny?

  • Napisane przez  tabor-polska.com.pl
pixabay.com pixabay.com

Transport specjalny ładunków ponadnormatywnych wymaga najwięcej przygotowań ze wszystkich typów transportu drogowego. Towar o dużym, niestandardowym gabarycie może być zagrożeniem w ruchu drogowym, dlatego sposób jego przewożenia jest ściśle regulowany przez zasady, do których muszą dostosować się przewoźnicy, współpracując z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę i regulację ruchu na drogach krajowych. Jak zorganizować specjalny transport ponadgabarytowy i co będzie w tym celu potrzebne?

Ponadnormatywny transport specjalny - jego organizacja

Przed przeprowadzeniem specjalnego transportu ładunku ponadgabarytowego konieczne jest dokładne zaplanowanie całej operacji oraz opracowanie jej wraz z odpowiednią instytucją, która pomoże w reorganizacji ruchu drogowego na odcinku, którym będzie przemieszczał się pojazd specjalistyczny z ładunkiem.

Działania zależą przede wszystkim od rodzaju ładunku. Mamy trzy typy ponadnormatywne:

- dłużycowe, gdzie ładunek jest dłuższy o ponad dwa metry od długości pojazdu, który go transportuje,

- specjalne, których wymiary są większe, niż wymiary przewożącego je pojazdu,

- szczególnie ciężkie, których waga jest wyższa, niż ładowność pojazdu.

W każdym przypadku należy użyć innego typu pojazdu, dostosowanego do przewozu danego typu ładunku.

Pierwszym krokiem przy organizowaniu ponadgabarytowego transportu specjalnego jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, które umożliwi przeprowadzenie całej operacji. Następnie należy udać się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która pomoże w zaplanowaniu odpowiedniej trasy na drogach w kraju oraz przygotowaniu zmian w ruchu drogowym na danym odcinku i w danym czasie. Konieczne będzie dokładne zapoznanie się z trasą – należy dobrze ją zbadać, szczególnie odnośnie dozwolonego tonażu, wytrzymałości mostów, wysokości wiaduktów, przeszkód w skrajni, szerokości jezdni, promienia zakrętów oraz pozostałych parametrów, od których zależy powodzenie całej operacji. Przed transportem specjalnym należy również odpowiednio oznakować pojazd i przygotować go pod wszystkimi aspektami technicznymi, by przewóz towaru ponadgabarytowego odbył się bezpieczne i bezproblemowo.

Co jest niezbędne, by zorganizować transport specjalny ładunku ponadnormatywnego?

Do realizacji tak dużej operacji, jaką jest przewóz specjalny ładunków o dużych gabarytach, konieczne jest zapewnienie odpowiednich zezwoleń, sprzętu oraz zatrudnienie doświadczonej obsługi. Najważniejsze punkty przygotowań to:

- zastosowanie specjalistycznych pojazdów, przystosowanych do danego typu ładunku,

- zatrudnienie doświadczonych i przeszkolonych kierowców,

- sprawdzenie norm oraz przepisów prawnych, dotyczących transportu ponadgabarytowego w danym kraju,

- bardzo dobre rozpoznanie trasy i jej otoczenia.

Konieczne może być także skorzystanie ze specjalnego transportu kombinowanego, a więc wykorzystującego przynajmniej dwie gałęzi transportu – np. morski i drogowy.

Niezależnie od skali przedsięwzięcia, specjalny transport ładunków ponadnormatywnych wymaga szczegółowych przygotowań, współpracy z odpowiednią instytucją i zastosowania wyposażenia, które jest zgodne z ogólnymi wymogami przy przewozach tego typu.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto