Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – zobacz zdjęcia

  • Napisane przez  DSI
Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – zobacz zdjęcia

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w imieniu gminy Drawsko Pomorskie, prowadzi prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków.

W ramach umowy, która została zawarta 28 kwietnia 2017 roku realizowane są prace budowlane polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim o wartości ponad 18 mln złotych, z czego wartość dofinansowania wyniesie ponad 11 mln. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Drawsku Pomorskim zainwestuje ponad 7 mln złotych środków własnych. Planowany termin realizacji inwestycji wyznaczony został na koniec maja 2019 roku.

Zakres prac objętych w umowie obejmuje budowę obiektów kubaturowych, budynku gospodarki osadowej, budynku kraty, obiektów technicznych wraz z obiektami towarzyszącymi. Przebudowane zostaną również istniejące obiekty, w tym pompownia ścieków surowych, reaktor na zbiorniki retencyjne wód deszczowych i zbiorniki osadu, a także infrastruktura techniczna.

Modernizacja oczyszczalni ścieków ma na celu poprawę systemu gospodarowania ściekami. Działanie oczyszczalni będzie w pełni zautomatyzowane. Oczyszczalnia będzie również wyposażona w system monitoringu oraz wizualizacji procesu.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto