Advertisement
AMAZON

2018-08-18 III Drawskie Zawody Street Workout

2018-08-18 III Drawskie Zawody Street Workout

REGULAMIN III DRAWSKICH ZAWODÓW STREET  WORKOUT 2018

PRZEPISY WSTĘPNE:

 1. Organizator – Gmina Drawsko Pomorskie .
 2. Zawody będą rozgrywane w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim.
 3. Termin turnieju: 18 sierpnia 2018 roku (sobota) godz. 16.00 przy zespole urządzeń STREET WORKOUT w Drawsku Pomorskim w Parku Chopina.
 4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby które zgłosiły swój udział do dnia 16.08.2018 roku

               e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie nr 943446832 i w dniu zawodów mają 

               ukończone 16 lat.

 1. Celem turnieju jest :

               - popularyzacja STREET WORKOUTU,

- podnoszenie sprawności ogólnej uczestników,

- aktywne spędzanie wolnego czasu.

 1. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody rodziców na udział w turnieju.
 2. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 3. Turniej organizowany jest w formie jednej kategorii  - open.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 

PRZEBIEG TURNIEJU:

 

 1. Turniej prowadzony jest wg przepisów ustalonych przez organizatorów i sędziów.
 2. System zawodów określa sędzia główny przed rozpoczęciem turnieju.
 3. W sytuacjach spornych decyduje sędzia zawodów.
 4. Nad przebiegiem turnieju i przerwami w trakcie jego trwania czuwa sędzia zawodów.
 5. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna zawodników.

KONKURENCJE:

 1. Freestyle (3 minuty),
 2. Podciąganie na drążku nachwytem,
 3. Dipy na poręczach,
 4. Pompki klasyczne,
 5. Plank - deska (mięśnie brzucha),

 

TECHNIKA ĆWICZEŃ:

 1. Zaliczane są tylko powtórzenia w pełnym zakresie ruchu,
 2. Powtórzenia są wykonywane na sygnał sędziego,
 3. Sędzia ma prawo do nie zaliczenia błędnie wykonanych powtórzeń,

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną jak i finansową,
 2. Każdy zawodnik zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą odzież sportową w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej.
 3. Każdy zawodnik jest zobowiązany na własny koszt skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w turnieju.
 4. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym zakresie i na własny koszt zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej.

(prawidłowe przeprowadzenie rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie trwania turnieju, właściwej pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.)

 1. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki do wzięcia udziału w zawodach pod względem zdrowotnym oraz , że zawodnik posiada podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Poucza się zawodników , iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków obejmujące uprawianie sportów.

 

PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Zawodnicy przygotowują się do zawodów poza wydzielonym placem do STREET WORKOUTU.
 3. Przed startem zawodnik ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na urządzeniach.
 4. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad bez podania przyczyny.
 6. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
 7. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może odwołać turniej.
 8. W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym regulaminem o sposobie ich rozwiązania decyduje organizator.

NAGRODY:

 1. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 2. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale za udział.
 3. Za zajęcie I, II , III miejsca zawodnicy otrzymują puchary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

 • ISSUU2:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto