Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego

  • Napisane przez  sp
Posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego

W dniu 24 lipca br., odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Jego istotnym elementem było rozpatrzenie ośmiu wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego o udzielenie dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia.

W ramach proponowanych do udzielenia dotacji, za łączną kwotę 13.500,00 zł zakupiony ma być smok ssawny pływający, rozpieracz kolumnowy, system alarmowy DTG, łódź ratownicza, zestaw do oświetlenia terenu, buty i wkładki do butów strażackich, ubrania koszarowe oraz pilarka. W związku z zaakceptowaniem rozpatrywanych wniosków, zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2018 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu drawskiego.

Ponadto rozpatrywano wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim o zatrudnienie opiekuna do pomocy przy codziennym funkcjonowaniu uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie o wyrażenie zgody na zatrudnienie fizjoterapeuty. Przyjęto również informację dotyczącą większych inwestycji planowanych na terenie powiatu drawskiego. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok bieżący oraz uchwałę w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Zarząd zatwierdził wyniki dwóch zamówień publicznych powyżej 30 000 euro oraz wyraził zgodę na przeprowadzenie kolejnej. Podjęto również stosowne uchwały w tych sprawach.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto