Nowe zasady segregacji odpadów - co i jak w Drawsku Pomorskim

  • Napisane przez  DSI za UM Drawsko
Nowe zasady segregacji odpadów - co i jak w Drawsku Pomorskim

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie w dniu dzisiejszym pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim na terenie miasta informowali mieszkańców o nowych zasadach, które będą obowiązywały od 01 lipca 2018 roku. W najbliższych dniach będą dostarczane mieszkańcom gminy Drawsko Pomorskie ulotki informacyjne dot. nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych. 


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 lipca 2018 r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie zmieniają się zasady segregowania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zmiana dotyczy zarówno liczby i oznaczeń pojemników jak również frakcji odpadów jakie będzie należało w tych pojemnikach umieszczać.

Po zmianie zasad segregacji odpady zostaną podzielone na pięć frakcji – dla każdej pojemnik/worek innego koloru: niebieski, zielony, żółty, brązowy i czarny.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w gminie Drawsko Pomorskie, które już od 1 lipca 2018 r. obowiązują wszystkich mieszkańców Drawska Pomorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 lipca 2018 r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie zmieniają się zasady segregowania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zmiana dotyczy zarówno liczby i oznaczeń pojemników jak również frakcji odpadów jakie będzie należało w tych pojemnikach umieszczać.

Po zmianie zasad segregacji odpady zostaną podzielone na pięć frakcji – dla każdej pojemnik/worek innego koloru: niebieski, zielony, żółty, brązowy i czarny.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w gminie Drawsko Pomorskie, które już od 1 lipca 2018 r. obowiązują wszystkich mieszkańców Drawska Pomorskiego.

Pojemnik niebieski

Pojemnik (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych) i worka koloru niebieskiego (w przypadku nieruchomości jednorodzinnych) oznaczonych napisem PAPIER

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać

czyste opakowania z papieru i tektury,

zabrudzonego papieru

gazety, czasopisma i ulotki,

kartonów po mleku i napojach

zeszyty

odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek

papier biurowy

papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

 

Pojemnik zielony

Pojemnik (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych) i worka koloru zielonego (w przypadku nieruchomości jednorodzinnych) oznaczonych napisem SZKŁO

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

szklane butelki po napojach i żywności

luster i szyb

słoiki

zniczy z zawartością wosku

szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek, porcelany

 

szkła żaroodpornego

 

opakowań po lekach i rozpuszczalnikach

 

 

Pojemnik żółty

Pojemnik (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych) i worka koloru żółtego (w przypadku nieruchomości jednorodzinnych) oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

butelki plastikowe

opakowań po lekach

nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików

zużytych baterii i akumulatorów

plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe

puszek po farbach i lakierach

kartony po mleku i sokach

 

puszki po żywności i napojach

 

folię aluminiową

 

opakowania po środkach czystości i kosmetykach

 

 

Pojemnik brązowy

oznaczony napisem BIO

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

drobne gałęzie

ziemi i kamieni

skoszoną trawę

popiołu

korę drzew

drewna impregnowanego

odpadki warzywne i owocowe

kości i odchodów zwierząt

 

Do pojemnika oznaczonego napisem zmieszane należy wrzucać pozostałe odpady

ZMIESZANE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

opakowania z zawartością

leków- te oddajemy do aptek

zabrudzony papier

chemikaliów – te oddajemy do Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych – PSZOK

odpady higieniczne, pieluchy

środków ochrony roślin – te oddajemy do PSZOK

porcelanę, ceramikę

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD – te oddajemy do PSZOK

szkło stołowe

świetlówek – te oddajemy do sklepów lub PSZOK

 

zużytych baterii i akumulatorów – te oddajemy do PSZOK lub sklepów i placówek oświatowych, w których dostępne są odpowiednie pojemniki na ich zbieranie

 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - te oddajemy do PSZOK lub zbieramy metodą wystawek cztery razy do roku

 

komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych – te zawozimy do PSZOK

 

zużytych opon – te oddajemy do PSZOK

Powstające w gospodarstwie domowym odpady w tym meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane nieodpłatnie bezpośrednio z terenu nieruchomości  analogicznie jak w latach ubiegłych: cztery razy do roku, w ostatnim tygodniu w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik.

Bez zmian również pozostają zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim, do którego można własnym transportem dostarczyć selektywnie gromadzone odpady w  godzinach 900– 1400 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 2  uchwały NR XXXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie obowiązek gospodarowania  odpadami  komunalnymi na  terenach  nieruchomości ciąży na ich właścicielach, w szczególności poprzez zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto