Burmistrz Złocieńca chce wydzierżawić kawiarnię na wyspie Ostrów

  • Napisane przez  DSI za Sebastian Kuropatnicki

Burmistrz Złocieńca w kwietniu bieżącego roku planuje przeznaczyć do dzierżawy część budynku (kawiarni) o powierzchni 52,50 m2 posadowionego na działce nr ewid. 492/2 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski na Wyspie Ostrów wraz z częścią przyległego terenu.
Budynek zlokalizowany jest w pobliżu plaży na Wyspie Ostrów, którą każdego roku odwiedzają turyści z całej Polski oraz spoza jej granic, by wypocząć nad jeziorem Siecino. W miejscu tym odbywają się też różne wydarzenia sportowo-kulturalne. Miejsce jest zatem idealne do prowadzenia działalności gospodarczej o profilu gastronomicznym, która będzie uzupełniała rekreacyjno-turystyczny charakter tego obszaru.


Do dnia 30 marca bieżącego roku osoby zainteresowane wydzierżawieniem ww. części budynku wraz z częścią terenu przyległego i prowadzeniem tam działalności gastronomicznej mogą kontaktować się z złocienieckim ratuszem.

  • Tek. 094 36 720 22 wew. 48 lub 64
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. Wolności 10 pokój nr 21.
  • Osoba do kontaktu: Damian Świercz – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej