Czy w końcu coś się ruszy w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. 5 Marca i wiaduktu przy ul. Chopina w Złocieńcu?

 • Napisane przez  Sebastian Kuropatnicki
Czy w końcu coś się ruszy w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. 5 Marca i wiaduktu przy ul. Chopina w Złocieńcu?

W dniu 6 marca obyło się spotkanie Burmistrza Złocieńca z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oraz GDDKiA Rejon Stargard, podczas którego ustalono zakres robót do wykonania. Spotkanie rozpoczęło się wizją lokalną w terenie.

Poniżej prezentujemy zakres zaplanowanych robót oraz ich wykonawców:

 1. PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. Skład Lini Kolejowych w Szczecinie.
 • Wykonanie nawierzchni chodnika w granicach PKP;
 • Regulacjia lokalizacji sygnalizatorów S1 i S3 oraz napędów rogatkowych N1 i N4 wraz z słupami oświetlenia przejazdu;
 • Zabudowa części kanału pędniowego (ok. 2,5-3,0 m) z wieszadełkami pędniowymi pod nową lokalizacją chodnika z wykonaniem nowej nawierzchni nad trasą pędniową,  
 • Zmiana trasy pędniowej do rygla zwrotnicy nr 23, przestawienie zwrotów załomowych
 • Wymiana zapór drogowych nr 1 i 4 na dłuższe od dotychczasowych o ok. 3 metry;
 • Wystąpienie do ORANGE Polska S.A. w sprawie regulacjii położenia  studni telekomunikacyjnej.
 • Usunięcie kolizji oświetlenia zewnętrznego przejazdu: wymiana - przebudowa  kabli nn, zmiana miejsca posadowienia słupów  z doborem liczby punktów świetlnych uwzględniając wartości parametrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Stargard
 • Przedłużenie ciągu pieszego do ul.Dworcowej;
 • Zmiana organizacji ruchu;
 • Projekt organizacji ruchu.
 1. Gmina Złocieniec
 • Usunięcie zadrzewienia ograniczającego widoczność sygnalizatorów na przejeździe;
 • Przesunięcie ogrodzenia na dojściu do przejazdu;
 • Przygotowanie chodnika do granicy z działką PKP;
 • Zmiana oznakowania przy przejeździe kolejowym.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej