Raport Straży Miejskiej w Czaplinku: palenie śmieci, porzucone pojazdy i dzikie wysypiska

  • Napisane przez  Krzysztof Czubak
Fot. Straż Miejska w Czaplinku Fot. Straż Miejska w Czaplinku

W minionym miesiącu Straż Miejska w Czaplinku, podczas wykonywania patroli prewencyjnych ujawniła m.in. nieporządek na terenach nieruchomości  oraz  32 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Do właścicieli pojazdów wysłano raporty w celu wskazania kierującego pojazdem natomiast w pozostałych przypadkach przeprowadzono czynności wyjaśniające.  Wysłano również 15 upomnień przedsądowych.

Straż Miejska przeprowadziła 10 interwencji:

  • w Czaplinku  przy ul. Pławieńskiej w sprawie spalania śmieci na budowie. Pracowników pouczono,
  • w Czaplinku przy ul. Leśników w sprawie psów bez opieki. Ustalono właściciela, który został pouczony,  
  • w Czaplinku przy ul. Jagiellońskiej i Chrobrego w sprawie porzuconych pojazdów. Ustalono właścicieli i nakazano usunięcie pojazdów,  
  • w Czaplinku przy ul. Rynek w sprawie silnego zapachu gazu. W związku z ewakuacją pracowników UM przejęto nadzór nad budynkiem,     
  • w Machlinach, Miłkowie oraz Starym Drawsku w  sprawie psów bez opieki. Psy odłowiono i przekazano do przytuliska,
  • w Ostrorogu w sprawie dzikiego wysypiska. Ustalono sprawcę na którego nałożono mandat karny oraz nakazano uprzątnięcie terenu,
  • w Miłkowie w sprawie ujawnionego wycieku nieczystości płynnych.  Na właściciela nałożono mandat karny oraz nakazano usunięcie nieprawidłowości,  

Straż Miejska przeprowadziła kontrolę 12 miejsc przebywania osób bezdomnych oraz prowadziła stały nadzór nad miejscami przebywania dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.  

W minionym miesiącu Straż Miejska nałożyła 15 mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie pojazdów i nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego gminy Czaplinek. Pouczono również 12 osób.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto