Zobaczcie jak wygląda ścieżka pieszo-rowerowa na Złocienieckiej w Czaplinku

  • Napisane przez  Monika Sapińska
Fot. UM Czaplinek Fot. UM Czaplinek

Zakończone zostały prace budowlane na drodze krajowej nr 20 realizowane przez zarządcę drogi GDDKiA Oddział w Szczecinie związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Złocienieckiej w Czaplinku. Wybudowana ścieżka o długości 250 mb posiada nawierzchnię z kostki polbrukowej, zabezpieczona została obustronnie barierami ochronnymi.


Elementem zasadniczym ścieżki jest wybudowany obiekt drogowy – przepust, którym odprowadzane są wody opadowe z pasa drogowego i terenu przyległego.
Koszt zadania wyniósł 720 000,00 zł, a środki te pochodziły z programu bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostającego w dyspozycji GDDKiA. Wybudowana ścieżka znacząco zwiększyła bezpieczeństwo użytkownika ruchu pieszego, szczególnie dla mieszkańców tej części miasta.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto