Czym się zajmuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Złocieńcu?

 • Napisane przez  Emilia Jakubowska
Czym się zajmuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Złocieńcu?

Młodzieżowe Centrum Kariery w Złocieńcu przy ulicy Czaplineckiej 3, to jednostka rynku pracy podlegająca pod Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Sprawdzamy co robi ta jednostka.

Młodzieżowe Centrum Kariery obejmuje wsparciem młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po jego ukończeniu, poszukujących pracy do 25 roku życia oraz uczniów i studentów. Usługi oferowane przez MCK Złocieniec, to doradztwo zawodowe, które ma charakter kompleksowych, pogłębionych oddziaływań świadczonych zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej, prowadzące do podniesienia aktywności edukacyjno-zawodowej oraz pośrednictwo pracy dla młodzieży. Ponadto osoby zgłaszające się do MCK Złocieniec mają możliwość bezpłatnego korzystania z wyposażenia jednostki w celach związanych z poszukiwaniem pracy lub informacji edukacyjno-zawodowej np. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, pozyskiwanie informacji o szkołach i zawodach, wyszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą za pomocą poczty elektronicznej itp.

MCK Złocieniec realizuje również projekty finansowane ze środków unijnych. Obecnie realizowany jest projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych p.n.: „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. W projekcie uczestniczy młodzież, która:

 • jest w wieku 18-24 lata,
 • jest bierna zawodowo, nie kształci się i nie szkoli się,
 • nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego.

Grupa projektowa w MCK Złocieniec liczy 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn).

Każdy uczestnik projektu otrzyma następujące wsparcie:

 • doradztwo zawodowe (w formie indywidualnej i grupowej),
 • grupowe wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kurs zawodowy (wybór szkolenia uwzględnia zapotrzebowanie zgłaszanego przez uczestnika, jego predyspozycje zawodowe oraz potrzeby lokalnego rynku pracy),
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i zakupem strojów na rozmowę o pracę,
 • indywidualne pośrednictwo pracy/ pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy (3-miesięczny, na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia).

Ponadto dla uczestników przewidziano wsparcia fakultatywne (zaproponowane indywidualnie każdemu uczestnikowi w zależności od potrzeb):

 • indywidualne wsparcie psychologiczne (dla 5 osób),
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 8 osób),
 • kurs prawa jazdy kat. B (dla 5 osób).

Pierwszym wsparciem projektowym, które otrzymała młodzież, były indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godz./osobę). Zajęcia, które odbyły się w dniach 08-28.11.2017 miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników, poprzez badanie predyspozycji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, zawierającego proponowaną ścieżkę wsparcia w ramach projektu.

Następnie w dniach 06-15.12.2017 odbyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (dla 10 osób, 40 godz.). Zagadnienia poruszane podczas spotkań to m.in.: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Praca w grupie sprzyjała integracji uczestników, zwiększając ich samoocenę oraz motywację do dalszych działań.

Kolejnym wsparciem projektowym, będzie wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które zostało zaplanowane na miesiąc luty br.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, w wejściu na rynek pracy i utrzymania się na nim, jak również zainteresowane udziałem w przyszłych projektach, mogą zgłaszać się osobiście do siedziby MCK Złocieniec, telefonicznie lub e-mailowo.

Kontakt:

Młodzieżowe Centrum Kariery

 • Czaplinecka 3 (obok hali sportowej)
 • 78-520 Złocieniec
 • tel. 94 37 24 184

e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Emilia Jakubowska - doradca zawodowy)
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Beata Czerniawska - pośrednik pracy)

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto