Czaplinek buduje 4 kolejne pomosty. W Czaplinku, Sikorach, Rzepowie i Żerdnie

  • Napisał 
W Broczynie w 2016 r. na jeziorze Broczyno powstał pomost pływający o długości 28 mb, na powierzchni 48 m² W Broczynie w 2016 r. na jeziorze Broczyno powstał pomost pływający o długości 28 mb, na powierzchni 48 m²

W ramach ogłoszonego w czerwcu 2017 r. przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” naboru wniosków na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie dotyczący budowy 4 pomostów rekreacyjnych: na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Rzepowie, w Żerdnie i w Sikorach.
LGD podjęła decyzję o dofinansowaniu 12 spośród 14 złożonych w naborze wniosków, w tym wniosku Gminy Czaplinek.


Pozytywnie ocenione przez LGD wnioski zostały przekazane do weryfikacji formalno-prawnej do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wniosek Gminy Czaplinek pozytywnie przeszedł ten etap i w dniu 16 stycznia 2018 r. nastąpiło w Szczecinie podpisanie umowy o dofinansowanie.
Całkowita wartość zadania wynosi 300 970,36 zł, z czego przyznana kwota dotacji wynosi 191 507,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na I połowę 2018 r., co oznacza, że nowe pomosty będą gotowe przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.
Operacja pn. „Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo i Żerdno” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00257-6935-UM1610392/17 z dnia 16.01.2018 r.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto