Drawsko Pomorskie rusza z budżetem obywatelskim. W puli 150 000 zł

  • Napisane przez 
Drawsko Pomorskie rusza z budżetem obywatelskim. W puli 150 000 zł

Urząd Miejski wydał komunikat dotyczący wdrożenia budżetu obywatelskiego. Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego informuje, że zgodnie z Zarządzaniem nr 2/2018 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2018r. na budżet obywatelski gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł.
Środki te mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Drawsko Pomorskie i projekty nieinwestycyjnie będące w zakresie zadań własnych gminy Drawsko Pomorskie, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

8 stycznia rozpoczyna się procedura

8 stycznia rusza procedura naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Zgłoszenie propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, zawierającym dane wnioskodawcy, opis projektu, kalkulację przewidywanych kosztów projektu i listę mieszkańców popierających zgłoszenie (nie mniej niż 15 osób), przy czym mieszkaniec gminy Drawsko Pomorskie może poprzeć więcej niż jeden projekt.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Informacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim ul. Sikorskiego 41 oraz na stronie internetowej urzędu.
http://www.drawsko.pl/asp/Informacje,Dzialalnosc_spoleczna,Budzet_Obywatelski,Dokumenty,332

Wypełniony, kompletny i podpisany formularz zgłoszenia przekazuje się w oryginale do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim do dnia 19 stycznia br.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto