Ścieżka przyrodnicza Park Ziemsko - Zalewy Studnickie

  • Napisał 
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Fotografia wykonana 26 grudnia 2014 roku. Ostatni z punktów ścieżki przyrodniczej Park Ziemsko - Zalewy Studnickie. Wykonawcą jest Nadleśnictwo Drawsko. Długość 2 km, a najważniejszym punktem jest wieża widokowa.

Przebieg: Zwiedzanie rozpoczyna się od parkingu w Ziemsku, a kończy na wieży widokowej nad zalewem. Początek i koniec trasy oznakowane są barwnymi tablicami informacyjnymi o obiekcie, z mapą terenu.
Gatunki ptaków: bocian biały, bocian czarny, łabędź krzykliwy, samotnik, bąk, bielik, kropiatka, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, błotniak stawowy, zimorodek, gągoł, tracz nurogęś, głowienka, siewka złota, lelek, dzięcioły: czarny i średni, pokrzewka jarzębata, ortolan, gąsiorek, muchołówka mała.


Opis ścieżki: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna została wykonana przez Nadleśnictwo Drawsko w 2004r. w rocznicę 80-lecia Lasów Państwowych. Trasa została wykonana z myślą o przeniesieniu w plener lekcji z ochrony przyrody, nauczania o środowisku naturalnym, biologii z elementami botaniki i ornitologii. Łączna długość ścieżki to ok. 2 km z czego 0,8 km wokół Zalewu Studnickiego i 1,2 km w parku Ziemsko.
Park w Ziemsku powstał prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Osłaniał zabudowania wsi i folwarku od strony północno-wschodniej. Do jego budowy wykorzystano kępę starego lasu na pagórku opadającym w stronę łąk, pól i torfowisk. W koncepcji planistycznej był to park w stylu angielskim. Po roku 1945 majątek Ziemsko upaństwowiono tworząc PGR na gruntach rolnych a park włączono do Nadleśnictwa Drawsko.
W momencie tworzenia parku teren przyległy stanowiły podmokłe łąki, bagna i torfowiska. Wody powierzchniowe zostały ujęte w system melioracyjny, który wraz z rzeką Studzienicą odwodnił ten obszar. Do lat 80-tych XX wieku teren ten był trwale użytkowany w formie gruntów ornych i łąk. Jednak krach w gospodarce rolnej po 1990 roku, brak użytkowania i zaniechanie konserwacji urządzeń melioracyjnych stworzyły możliwość utworzenia w 1996r. płytkiego zbiornika wodnego o pow. ok. 20 ha. Tak zróżnicowany teren jest chętnie wykorzystywany przez liczne ptaki, zarówno te na przelotach jak i gniazdujące.
Na terenie parku występuje 35 gatunków drzew, 30 gatunków krzewów a na terenie zalewu zaobserwowano 38 gatunków ptaków.
Czas przejścia 1 godz.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto