Intermarche Drawsko


Nowa linia energetyczna Czaplinek - Mirosławiec

  • Napisane przez  Zbigniew Dudor
  • Galeria
Pamiątkowa tablica. Pamiątkowa tablica.

Zakończyła się budowa linii napowietrznej 110 KV w Mirosławcu i Czaplinku. 13.01.2014 r. inwestycję uroczyście przekazano do eksploatacji. 

Inwestycję przeprowadził Enea Operator z siedzibą w Poznaniu. W ramach projektu wybudowana została, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177, dystrybucyjna linia napowietrzna o długości prawie 28 kilometrów i napięciu 110 kV. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 20 mln zł, w tym wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota 5,8 mln zł. Realizacja zadania, którego wykonawcą była olsztyńska spółka Eltel Networks, trwała od stycznia 2013 roku. Odbiory i próby techniczne odbyły się w listopadzie. Po ich zakończeniu linię włączono do systemu zasilania. Prezes Zarządu Eltel Networks Tadeusz Madaj, podkreślił w swoim wystąpieniu wzorcową współpracę z lokalnymi samorządami: Czaplinka, Wierzchowa i Mirosławca na etapie projektowania i realizacji inwestycji, która może posłużyć jako przykład dla innych,  możliwość skrócenia do minimum czasowego na procedury z tym związane ze strony lokalnego samorządu.

  • Artykuł jest zapowiedzią 88 wydania Kuriera Czaplineckiego

Linia stanowi połączenie pomiędzy Głównym Punktem Zasilania (GPZ) w Mirosławcu i Czaplinku zapewniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne dla powiatu wałeckiego i części drawskiego. Enea Operator zapewnił, że ulegnie ograniczeniu również czas przerw w dostawach energii elektrycznej. Przed realizacją inwestycji, cały obszar zasilany był tylko jedną linią 110 kV wybudowaną w 1968 roku. Taki układ powodował, że w przypadku awarii lub konieczności konserwacji sieci, właściwie wszyscy odbiorcy byli pozbawieni prądu. 

Nowa linia zamknęła pierścień sieci przesyłowej 110 KV na trasie Piła - Złotów - Szczecinek - Złocieniec - Czaplinek - Mirosławiec - Wałcz - Piła, umożliwiając zasilanie naszej gminy z dwóch stron.

- Dzięki przeprowadzonym przez Enea Operator inwestycjom na terenie Pomorza Zachodniego udało się zbudować przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w Polsce. Pozwala to na postrzeganie Pomorza Zachodniego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i prowadzonym przez nich biznesów. Realizacja przedsięwzięć tego typu to zarówno podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego jak i poziomu oraz standardu życia jego mieszkańców - mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W wyniku zakończenia inwestycji dostęp do wybudowanej sieci uzyskało 60 tysięcy osób. To przede wszystkim mieszkańcy i turyści powiatu wałeckiego i części powiatu drawskiego.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto