Advertisement
AMAZON

Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska

  • Napisał 
Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska

W Drawsku Pomorskim trwają konsultacje dotyczące włączenia Ostrowic do Drawska Pomorskiego. Dlatego w piątek 8 września zadaliśmy pytanie Sekretarzowi gminy Ostrowice czy podobna procedura będzie przeprowadzona również w Ostrowicach
W poniedziałek na naszą skrzynkę wpłynęła odpowiedź z której wynikało, że 11 września Komisarz Rządowy Marek Kukie wydał zarządzenie (nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. ) w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice.
Chwilę później na stronie urzędu pojawiło się informacja, w której wynika, że konsultacje rozpoczną się od 20 września i potrwają do 19 października.

Czytamy: w związku z pismem Pana Sebastiana Chwałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia działań przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej mających na celu zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie oraz konieczności przeprowadzenia wymaganych ustawowo konsultacji społecznych, Wójt Gminy Ostrowice podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice.
Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami gminy Ostrowice w terminie od dnia 20 września 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.
Ankieta konsultacyjna - załącznik do Zarządzenia nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. będzie dostępna od dnia 20 września 2017 r. w wersji edytowalnej na stronie gminy Ostrowice oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, pokój nr 3.

Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska
Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto