Intermarche Drawsko


Fundusze z PO RYBY dla ośrodka wychowawczego w Czaplinku

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf biura LGR „Partnerstwo Drawy”
Fot. UMWZ Fot. UMWZ

W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisano 52 umowę w ramach wdrażania i realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Dofinansowanie otrzymał projekt pod nazwą: Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia po byłej stołówce na salę rekreacyjno-taneczną przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku.

Beneficjentem środków jest Powiat Drawski. Dofinasowanie operacji wynosi 73 950,00 zł. Podpisy na dokumencie złożyli - Jarosław Rzepa członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Cybula Starosta Drawski oraz Andrzej Brzemiński Wicestarosta Drawski.

O projekcie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku (MOW) jest palcówką oświatową przeznaczoną dla 48 dziewcząt z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym oraz o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. W skład Ośrodka wchodzą: Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła zawodowa oraz internat.

Zmodernizowana i wyposażona sala będzie miejscem spotkań sportowych, kulturalnych, szkoleniowych, dzięki czemu zwiększy się aktywność mieszkańców w sferze społ. – kulturalnej. W wyremontowanej i wyposażonej sali zaplanowano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych cyklicznych. W 2014 r. zostanie zorganizowany kurs tańca dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Czaplinku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz wychowanek MOW. Poprzez realizację projektu zostaną stworzone warunki do powołania na terenie Ośrodka Koła sportowego i tanecznego.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto