Burmistrz Tobiszewski odpowiada na depeszę w sprawie łączenia Ostrowic z Drawskiem - video

  • Napisane przez  DSI na podstawie informacji UM Drawsko
Burmistrz Tobiszewski odpowiada na depeszę w sprawie łączenia Ostrowic z Drawskiem - video

Wczoraj (9 sierpnia 2017) pisaliśmy o depeszy, która ukazała się w mediach w sprawie poparcia przez MSWiA decyzji wojewody w sprawie zniesienia gminy Ostrowice. Z informacją zapoznać można się tutaj.
Na reakcję gminy Drawsko Pomorskie nie trzeba długo czekać. Dzisiaj rano Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski wydał oświadczenie w tej sprawie.  Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie czołowe media, a video i treść oświadczenia opublikowano na miejskim portalu.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia burmistrza i materiałem video:

Komunikat Zastępcy Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.

W związku z informacjami przekazanymi przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie do mediów 9 sierpnia 2017 r. dotyczącymi zniesienia zadłużonej gminy Ostrowice i włączenia jej do obszaru gminy Drawsko Pomorskie oświadczam, że 7 sierpnia 2017 r do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim wpłynęło pismo z MSWiA z dnia 28 lipca 2017r. informujące, że została wszczęta procedura zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie.
Decyzja MSWiA została podjęta przed rozmowami z władzami gminy Drawsko Pomorskie. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się 2 sierpnia br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w których uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Pan Krzysztof Kozłowski, przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie oraz gminy Drawsko Pomorskie.

Burmistrz Tobiszewski odpowiada na depeszę w sprawie łączenia Ostrowic z Drawskiem - video


Przedstawiciele gminy Drawsko Pomorskie wyrazili pogląd, że podstawowym warunkiem prowadzenia rozmów jest likwidacja zadłużenia jeszcze funkcjonującej gminy Ostrowice. Propozycja Wojewody, aby zadłużenie Ostrowic zlikwidować poprzez pożyczkę z budżetu skarbu państwa, którą spłaci gmina Drawsko Pomorskie w nowych granicach jest nie do przyjęcia, gdyż zahamuje to dotychczasowy rozwój gospodarczy gminy Drawsko Pomorskie, znacznie pogorszy sytuację finansową, zmniejszy dochody na jednego mieszkańca oraz obniży jej zdolność kredytową i inwestycyjną.
W podsumowaniu Wojewoda zapewnił, że gmina przejmująca nie może ponieść jakiegokolwiek uszczerbku na skutek przejęcia gminy Ostrowice, a wręcz rozważany proces ma wzmocnić potencjał gmin łączonych.
Na tym spotkaniu Wojewoda zapowiedział również, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni odbędą się spotkania w tej sprawie z przedstawicielami gminy Złocieniec i Czaplinek, które mogłyby być zainteresowane ewentualnym włączeniem fragmentu obszaru gminy Ostrowice do ich obszaru. W depeszy skierowanej do mediów o tych ustaleniach już nie było mowy.

Burmistrz Tobiszewski odpowiada na depeszę w sprawie łączenia Ostrowic z Drawskiem - video


Odnosząc się do treści depeszy z 9 sierpnia 2017 r. wynika, że zadłużenie gminy Ostrowice wynosi 35 MLN złotych, natomiast ze sprawozdawczości gminy Ostrowice sporządzonej na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie to wynosi ponad 43 MLN zł.
Zdziwienie budzi fakt, że zadłużenie gminy Ostrowice w ostatnich latach systematycznie rosło, a organy nadzoru nie podejmowały działań, aby temu zapobiec.
Połączenie obszaru gminy Ostrowice tylko z terenem gminy Drawsko Pomorskie byłoby ukaraniem mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie polegającym na znacznym pogorszeniu sytuacji finansowej gminy i ich statusu społecznego. Uważamy, że decydujący głos w tej sprawie powinni mieć mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie.

Intermarche Drawsko

 

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto