Jakie zadania inwestycyjne Starostwo Powiatowe zamierza zrealizować w 2014 roku

  • Napisał 
Inwestycja realizowana przez Drawsko Pomorskie i Starostwo. Fot. Adam Cygan Inwestycja realizowana przez Drawsko Pomorskie i Starostwo. Fot. Adam Cygan

Poprzez przyjęcie budżetu na 2014 rok Starostwo Powiatowe zobowiązało się do realizacji inwestycji zawartych w dokumencie. Poniżej przedstawiamy je w podziale na gminy, w których będą realizowane. Niektóre inwestycje będą realizowane przy wsparciu finansowym gmin naszego powiatu

Czaplinek

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004Z w m. Psie Głowy g. Czaplinek 500 000,00
  • Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne - MOW Czaplinek 100 000,00

Drawsko Pomorskie

  • Przebudowa ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pom. g. Drawsko Pomorskie 800 000,00
  • Budowa lądowiska przy szpitalu 500 000,00

Wierzchowo

  • Przebudowa dróg Powiatowych nr 1194Z, 1991Z, 1996Z- przejście przez m. Wierzchowo, g. Wierzchowo 5 600 000,00

Złocieniec

  • Przebudowa mostu w m. Złocieniec ul. Staszica wraz z dojazdami g. Złocieniec 1 500 000,00
  • Termomodernizacja budynku DPS w Darskowie 200 000,00
  • Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem socjalnym - pomoc dla Gminy Złocieniec 300 000,00

Oprócz tego środki wydane zostaną na przygotowanie dokumentacji technicznych na zadania drogowe 215 000,00

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej