Plany ochronne RDOŚ - katastrofa dla turystyki i gospodarki naszego regionu

  • Napisał 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opracowuje plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Jeśli wejdą w obecnej formie będą katastrofą dla turystyki, rajdów terenowych, urbanistyki i gospodarki leśnej naszego regionu.

Na kilka dni przed świętami, 20 grudnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał  obwieszczenie dotyczące opracowywania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Na stronie zamieszczono je w Wigilię Bożego Narodzenia. Jednym z opracowań jest to przygotowywane dla Jeziora Lubie i Doliny Drawy obejmujące gminę Drawno  i Mirosławiec oraz w naszym powiecie Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Złocieniec.  Wiele z zapisów ochronnych uderzy w turystykę, gospodarkę leśną oraz całkowicie zablokuje możliwość realizowania rajdów terenowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 projektów zarządzenia jako działanie ochronne m.in. zamierza się:

  • Zablokować rajdy trenowe

(Działanie dla ochrony wilka i żubra) „wykluczenie organizacji rajdów samochodowych poza drogami udostępnionymi do publicznego ruchu kołowego: 

- w okresie rozrodu wilka (kwiecień-sierpień) w całym obszarze,

- całorocznie, w rejonie na  zach. od drogi Jaworze-Oleszna.”

  • Ograniczyć wędkarstwo na jez. Lubie, Wielkie Dębno, Binowo,  Trzebuń, Studzienickie.

Gospodarka rybacka w jeziorach mezotroficznych, uwzględniająca: 

- ustalenie maksymalnej liczby osób, które w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie rybackim z uwzględnieniem, że zagęszczenie wędkujących z brzegu nie powinno przekraczać 5 osób/km linii brzegowej;

- zarybianie rodzimymi gatunkami drapieżnymi i ich ochronę przed nadmierną presją wędkarską,

- wędkowanie tylko bez stosowania zanęty,

  • Ograniczyć wędkarstwo na jez. Małe Dębno, Ostrowiec, Wierzchnie, Łowickie, Koźlanka, Zły Łęg, Mielno, Prostynia, Kleszczyniec, Grażyna, Płytkie.

Gospodarka rybacka w jeziorach eutroficznych, : 

- ustalenie maksymalnej liczby osób, które w ciągu 1 dnia mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie rybackim z uwzględnieniem, że zagęszczenie wędkujących z brzegu nie powinno przekraczać 7 osób/km linii brzegowej;

- zarybianie rodzimymi gatunkami drapieżnymi i ich ochronę przed nadmierną presją wędkarską,

  • Ograniczenie urbanizacji nad jez. Lubie w miejscowościach Gudowo, Linowno, Lubieszewo

w szczególności:

- rezygnacja z przeznaczania pod zabudowę lub usługi turystyczne, oraz lokalizowania zabudowy, także siedliskowej, terenów obecnie nie zabudowanych i nie przeznaczonych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień 1.01.2014 r.

- niedopuszczenie podziałów działek przy realizacji funkcji przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na wyspie Sołtysiej i w strefie 300m od brzegu jeziora; 

- wdrożenie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień 1.01.2013 r. , w szczególności  dot. ochrony strefy odjeziornej, ochrony litoralu, likwidacji obiektów substandardowych, intensywności zabudowy;

-umożliwianie biwakowania, dostępu do jeziora i kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień 1.01.2013 r., wykluczenie rozwoju innych miejsc dostępu do jeziora.

Wiele z proponowanych zapisów wyłączy z gospodarki leśnej spory obszar będący w zarządzie nadleśnictw Drawsko, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec i Złocieniec oraz zakazanie możliwości regulacji populacji Bobra. 

Zainteresowani mogą swoje uwagi i wnioski zgłaszać do 24 stycznia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Pełna dokumentacja dostępna jest tutaj. Podstawowe dokumenty poniżej w załącznikach

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto