Dzień Ziemi z Jędrkowym Zakole. Wzięło udział 103 wolontariuszy

 • Napisane przez  Andrzej Rusiecki
Fot. Andrzej Rusiecki Fot. Andrzej Rusiecki

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono akcję sprzątania Drawy i szlaków. Sama akcja sprzątania rzeki Drawy jest jednym z etapów całego przedsięwzięcia Dnia Ziemi. Ze względu na duży stopień zanieczyszczenia rzeki Drawy firma Jędrkowe Zakole postanowiła objąć akcją najbardziej uczęszczany w sezonie odcinek rzeki Drawy w jej górnym odcinku.
Ze względu na zgłaszanie się do akcji bardzo dużej ilości chętnych każdego roku sprzątaniem obejmowane są również piesze szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu pola namiotowego Jędrkowa Przystań w Drawsku Pomorskim oraz w okolicach dawnej strzelnicy. O stopniu zanieczyszczenia rzeki świadczy już sam fakt, że sprzątany odcinek rzeki o długości ok. 6km sprzątano od godziny 10.00 do 14.

 • Sprzątaniem objęto
 • Szlak kajakowy rzeki Drawy na odcinku Dalewo – Drawsko Pomorskie,
 • Szlaki piesze na odcinkach:
 • Drawsko Pomorskie – Młynowo
 • Promenada miejska: Drawsko Pom – Jezioro Okra,
 • Rejon dawnej Strzelnicy
 • Odcinek nadbrzeżny Parku Chopina

Każdego roku przybywa w akcji coraz więcej małych wolontariuszy wraz z rodzicami i organizatorzy zamierzają kontynuować tę tradycję by nie tylko utrzymać  w czystości otaczające nas środowisko, ale i praktycznie edukować młodsze pokolenia w zakresie ekologii.  W sumie zebrano ok. 4m³ śmieci zgromadzonych wzdłuż sprzątanych szlaków. Niestety pomimo objęciem akcji tych samych szlaków i terenów co w ubiegłym roku ilość zebranych śmieci jest taka sama.

W akcji ogółem wzięło udział 103 osoby. Dzięki akcji sprzątnięto objęty akcją odcinek rzeki Drawy: Dalewo – Drawsko Pom., uprzątnięto pieszy szlak turystyczny na odcinku: Drawsko Pom. – Młynowo, ścieżkę rowerową/Promenadę na odcinku Park Chopina – J.Okra, teren dawnej strzelnicy oraz teren nadbrzeżny Drawy na odcinku: most przy ul. Brzozowej do Jędrkowej Przystani przy ul. Staszica. W tym roku grupę kajakarzy sprzątających Drawę zasili wychowankowie wraz z wychowawcą Panem Andrzejem z Ośrodka w Rzepczynie.

Poparcie dla realizowanego przedsięwzięcia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie udzieliła w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Serdeczne podziękowania organizator przekazuje dla wspierających akcję, bez których trudno byłoby zorganizować i przeprowadzić to przedsięwzięcie w tak szerokim zakresie:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,
 • Starosta Powiatu Drawskiego,
 • Burmistrz Drawska Pom.,
 • Nadleśnictwo Drawsko,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”,
 • Wojciech Wiliński
 • Posiłek dla uczestników przygotował „Bar u Iwony”.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto