2,4 mln zł na pałac w Siemczynie. 10 kwietnia podpisanie umowy

  • Napisane przez  Łukasz Jucha
Fot. Adam Cygan, Fot. Adam Cygan,

Pałac w Siemczynie przy wsparciu RPO WZ 2014-2020 będzie przystosowany do przeprowadzenia rekonstrukcji historycznych. Projekt ma być gotowy najpóźniej w grudniu 2018 roku. Podpisanie umowy uruchamiającej unijne wsparcie zaplanowano na poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim. W uroczystości udział weźmie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz prezes Stowarzyszenia Henrykowskiego Zdzisław Andziak. 

Przystosowanie zabytku do aktywnego udziału w przedstawieniach ma pozwolić uczestnikom poznać dawne codzienne życie mieszkańców pałacu. Nowy produkt, czyli interaktywna wystawa „Bal w Pałacu” połączona będzie z inscenizacjami oraz grami terenowymi inspirowanymi epoką baroku. Zespół Pałacowo-Parkowy w Siemczynie, który jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, dzięki realizacji zadania ma odwiedzać rocznie o ponad 2 tys. turystów więcej. 

Koszt prac to blisko 3,5 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dofinansuje projekt kwotą ponad 2,4 mln zł. Fundusze przeznaczone zostaną m.in. na roboty budowlane i stworzenie wspomnianego wcześniej interaktywnego przedstawienia. 

Projekt będzie realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych” 

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto