Nieruchomości w świetle wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego

  • Napisane przez  nieruchomosci-wycena.com
Nieruchomości w świetle wyceny przez Rzeczoznawcę Majątkowego

Wycena nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne jak i komercyjne przez Rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatu szacunkowego to dokument istotny w procesie kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest sporządzić operat zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i etyką zawodową.

Obiektywnie sporządzona wycena lokalu mieszkalnego, komercyjnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  przez rzeczoznawcę majątkowego to wiążący element procedury  zabezpieczenia wierzytelności  kredytem hipotecznym.
- Operat szacunkowy powinien zostać wykonany obiektywnie z uwzględnieniem uwarunkowań na lokalnym nieruchomości  - wyjaśnia Maja Hylińska specjalistka ds. wyceny z https://www.nieruchomosci-wycena.com/s6,Nieruchomosci-lokalowe

W dzisiejszych czasach zakup lokalu czy domu z rynku wtórnego lub pierwotnego finansowany jest zwykle zupełnie lub częściowo przy pomocy kredytu hipotecznego.  Przy obowiązujących stopach procentowych kredyt długoterminowy jest ciekawym sposobem na wspomaganie zakupu nieruchomości lokalowej lub nieruchomości gruntowej i zainwestowania fragmentu zaoszczędzonych pieniędzy w mogłoby się wydawać jedną z wypróbowanych form inwestycji.

Rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest sporządzić operat zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz metodologią jak i etyką zawodową bazując na odpowiedniej próbce nieruchomości spełniających kryteria nieruchomości podobnych w aspekcie cech rynkowych przedmiotu wyceny oraz uwarunkowań lokalnego rynku nieruchomości w tym relacji popytu oraz podaży.

- Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę wynika bezpośrednio z próbki nieruchomości podobnych przyjętych do opracowania oraz zastosowanej metody wyceny - ocenia Rzeczoznawca Majątkowy Sebastian Wygaś z https://www.nieruchomosci-wycena.com/news?page=10

Nie wpływa na to także fakt co raz większego  wkładu własnego w postaci środków finansowych, jakiego żądać może bank udzielający kredytu, przed uruchomieniem kredytu hipotecznego.

- wielu klientów decyduje się na kredyt hipoteczny pomimo wkładu własnego w wysokości najczęściej 10 - 25% - wyjaśnia Rzeczoznawca majątkowy Sebastian Wygaś z https://www.nieruchomosci-wycena.com/h3,Kredyt-hipoteczny-a-kredyt-budowlano-hipoteczny-

Bank często żąda skalkulowania wartości  nieruchomości sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego  dla celu oszacowania wartości rynkowej  nieruchomości, która jest zabezpieczeniem wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy szacuje skrupulatnie zgodnie z etyką zawodową oraz przepisami prawa prawdopodobną wartość nieruchomości w stanie aktualnym lub stanie po zakończeniu inwestycji  jeżeli kredytobiorca zamierza wykończenie nieruchomości.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto