Padłe zwierzęta, psy bez opieki, śmieci i pożar - Raport nr 17 Straży Miejskiej w Czaplinku

  • Napisane przez  Krzysztof Czubak
Fot. Krzysztof Czubak Fot. Krzysztof Czubak

W minionych dwóch tygodniach Straż Miejska w Czaplinku przeprowadziła 27 patroli ujawniając m.in. 7 nieprawidłowości dotyczących nieporządku na terenie nieruchomości oraz 46 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Na 2 właścicieli nieruchomości nałożono mandaty karne, a do właścicieli pojazdów wysłano raporty w celu wskazania kierującego pojazdem. 

Straż Miejska przeprowadziła 11 interwencji:

  • w Trzcińcu oraz Czaplinku w sprawie padłych dzikich zwierząt. Zwierzęta przekazano do utylizacji,  
  • w Czaplinku, Piasecznie, Trzcińcu w sprawie psów bez opieki. Psy odłowiono i przekazano do przytuliska w Pławnie,     
  • w Żelisławiu w sprawie wyrzuconych nieczystości stałych na brzeg jeziora. Ustalono sprawcę, trwa postępowanie wyjaśniające,
  • w Nowym Drawsku w sprawie wyrzucenia nieczystości stałych do lasu. Ustalono sprawcę na którego nałożono mandat karny, 
  • w Czarnem Wielkiem w sprawie spalania materiałów zabronionych. Dokonano kontroli nieruchomości wraz z kominiarzem, trwa postępowanie wyjaśniające, 
  • w Czaplinku przy ul. Wałeckiej w sprawie zanieczyszczenia drogi paliwem. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu, powiadomiono zarządcę drogi o zagrożeniu,
  • w Machlinach w sprawie niewłaściwej opieki nad psem, trwa postępowanie wyjaśniające,
  • w Czaplinku przy ul. Sikorskiego w sprawie pożaru instalacji elektrycznej. Odłączono zasilanie, sprawę przekazano zarządcy nieruchomości. 

Straż Miejska dokonała kontroli 12 nieruchomości w Prosinku i Prosinie w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami. Nałożono 2 mandaty karne oraz udzielono 5 pouczeń.

W minionych dwóch tygodniach Straż Miejska nałożyła 13 mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie pojazdów, nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego gminy Czaplinek. Pouczono również 23 osoby

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto