Padłe zwierzęta, psy bez opieki, śmieci i pożar - Raport nr 17 Straży Miejskiej w Czaplinku

  • Napisane przez  Krzysztof Czubak
Fot. Krzysztof Czubak Fot. Krzysztof Czubak

W minionych dwóch tygodniach Straż Miejska w Czaplinku przeprowadziła 27 patroli ujawniając m.in. 7 nieprawidłowości dotyczących nieporządku na terenie nieruchomości oraz 46 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Na 2 właścicieli nieruchomości nałożono mandaty karne, a do właścicieli pojazdów wysłano raporty w celu wskazania kierującego pojazdem. 

Straż Miejska przeprowadziła 11 interwencji:

  • w Trzcińcu oraz Czaplinku w sprawie padłych dzikich zwierząt. Zwierzęta przekazano do utylizacji,  
  • w Czaplinku, Piasecznie, Trzcińcu w sprawie psów bez opieki. Psy odłowiono i przekazano do przytuliska w Pławnie,     
  • w Żelisławiu w sprawie wyrzuconych nieczystości stałych na brzeg jeziora. Ustalono sprawcę, trwa postępowanie wyjaśniające,
  • w Nowym Drawsku w sprawie wyrzucenia nieczystości stałych do lasu. Ustalono sprawcę na którego nałożono mandat karny, 
  • w Czarnem Wielkiem w sprawie spalania materiałów zabronionych. Dokonano kontroli nieruchomości wraz z kominiarzem, trwa postępowanie wyjaśniające, 
  • w Czaplinku przy ul. Wałeckiej w sprawie zanieczyszczenia drogi paliwem. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu, powiadomiono zarządcę drogi o zagrożeniu,
  • w Machlinach w sprawie niewłaściwej opieki nad psem, trwa postępowanie wyjaśniające,
  • w Czaplinku przy ul. Sikorskiego w sprawie pożaru instalacji elektrycznej. Odłączono zasilanie, sprawę przekazano zarządcy nieruchomości. 

Straż Miejska dokonała kontroli 12 nieruchomości w Prosinku i Prosinie w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami. Nałożono 2 mandaty karne oraz udzielono 5 pouczeń.

W minionych dwóch tygodniach Straż Miejska nałożyła 13 mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie pojazdów, nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego gminy Czaplinek. Pouczono również 23 osoby

Powrót na górę

Moje konto

Więcej