O co chodzi z firmą SALUTARIO i urzędem marszałkowskim ? Biuro prasowe Marszałka przesyła komunikat do DSI

  • Napisane przez  Urząd Marszałkowski
O co chodzi z firmą SALUTARIO i urzędem marszałkowskim ? Biuro prasowe Marszałka przesyła komunikat do DSI

Taki komunikat przekazało dziś biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na skrzynkę DSI:

Prawie 9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 przyznano firmie z Kalisza Pomorskiego. Umowa nie może być jednak zostać podpisana. Spółka SALUTARIO wciąż nie dostarczyła wymaganych dokumentów. Urząd Marszałkowski ponownie wezwał beneficjenta do dopełnienia formalności. Pismo zostało skierowane w piątek, 24 lutego 2017 roku.

Spółka SALUTARIO to jeden z pierwszych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Unijną dotację przyznał Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w lipcu 2016 roku w ramach konkursu 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Dofinansowanie ma wesprzeć projekt budowy zakładu produkcyjnego warzywno-owocowego „Z Babcinej Spiżarni” w Kaliszu Pomorskim. Ze względu na wątpliwości, co do podstaw prawnych udzielania dofinansowania z RPO WZ dla przedsięwzięć rolno-spożywczych, władze samorządu województwa zwróciły się o interpretację przepisów. Od decyzji Komisji Europejskiej uzależniono parafowanie porozumień, o czym beneficjenci wiedzieli już na etapie ogłaszania naboru. Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec października ub.r. Pozytywna opinia KE otworzyła drogę do przekazania unijnej pomocy dwóm projektom. To inwestycja spółki „Dzieło św. Jakuba” oraz właśnie SALUTARIO, na którym w szczególności zależało władzom lokalnym.

Podstawą do podpisania umowy była aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej do przedstawionego w naborze projektu. Urząd Marszałkowski zawiadomił spółkę o tej konieczności już w listopadzie 2016 roku.. W piśmie wezwał beneficjenta do przedstawienia m.in. promesy kredytowej/leasingowej. Mimo kilku wezwań, a nawet spotkania w Szczecinie w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO, do dziś przedsiębiorstwo nie dostarczyło kompletu dokumentów. Dokładnie chodzi pisemne potwierdzenie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji na kwotę 1 850 000 zł. Niedostarczanie niezbędnej dokumentacji wpływa na wydłużenia procesu podpisania umowy. W skrajnym przypadku może nawet stać się podstawą odmowy jej zawarcia. W tej sytuacji w piątek, 24 lutego br. Urząd Marszałkowski zwrócił się z kolejnym pismem do spółki z Kalisza Pomorskiego o dopełnienie brakujących formalności.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej