Będzie remont strażnic OSP w Złocieńcu i Wierzchowie. Środki da powiat

  • Napisane przez  Inf. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Fot. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Fot. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Dzisiaj, 22 lutego odbyło się sto siedemnaste posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Członkowie rozpatrzyli wnioski o dofinansowanie remontu dwóch strażnic OSP: w Złocieńcu i Wierzchowie.

Powiatowy program zapobiegania przestępczości

W trakcie posiedzenia analizie poddano informacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Przyjęto sprawozdanie z efektów pracy Policji oraz informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanie sanitarnym, sanitarno-epizootycznym oraz informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013-2017”. Wszystkie omawiane informacje dotyczyły podsumowania działań za rok ubiegły. Analizowano również wnioski Komendanta Powiatowego PSP służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Edukacja, drogi także tematem spotkania

Rozpatrywano szereg wniosków, m.in. wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Czaplinku, wniosek o zwiększenie środków na utrzymanie dróg, wniosek o dofinansowanie rekrutacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Drawski oraz wniosek o wyrażenie zgody na zmianę rodzaju zajęć wychowanka ZPE-T w Bobrowie.

Podjęto również uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego DPS w Darskowie, uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia/wychowanka w niepublicznych placówkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto