Aleja Piastów w Złocieńcu już z nową nawierzchnią

  • Napisane przez  DSI w oparciu o materiały UM Złocieniec
Wyremontowana Aleja Piastów w Złocieńcu. Fot. UM Złocieniec Wyremontowana Aleja Piastów w Złocieńcu. Fot. UM Złocieniec

05 listopada dokonano odbioru technicznego inwestycji pt. „Remont ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych”. Wartość inwestycji – 649 133,49 zł, z czego gmina Złocieniec uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja polegała na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni Alei Piastów w miejscowości Złocieniec, w ciągu drogi gminnej 580049Z, w celu poprawy jej stanu technicznego oraz przygotowaniu miejsc do parkowania samochodów osobowych. Wykonano nową nakładkę z masy mineralno – bitumicznej grysowej SMA o grubości warstwy ścieralnej 4 cm oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwy o średniej grubości 4,0 cm. Dokonano  także  wymiany istniejących krawężników betonowych ze względu na ich znaczne zniszczenie.

Ze względu na brak w obrębie ulicy, jak również na Osiedlu Czaplineckim, miejsc parkingowych wykonano  wzdłuż ulicy dwa parkingi prostopadłe umożliwiające parkowanie, łącznie dla 62 pojazdów.

Parametry techniczne:

  • długość drogi - 397,65  mb
  • szerokość jezdni (zmienna) - 10 m–13 m
  • pochylenie poprzeczne jezdni  - 2 %
  • krawężnik drogowy - 15 x 30 x 100 cm
  • projektowana prędkość - 40 km/h             

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej