W Drawsku były warsztaty dla NGO -zadanie publiczne jako przestrzeń społeczna wymiany doświadczeń w obszarze pożytku publicznego

  • Napisane przez  Kamila Marczewska-Cygan
Fot. Grzegorz Skurczyński Fot. Grzegorz Skurczyński

Pod takim tytułem odbyło się we wtorek (24.01.2017 r.) spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1.

Konsultacje wśród przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych poprowadził znakomity specjalista, Artur Gluziński. 

W Drawsku były warsztaty dla NGO

Otrzymanie/udzielenie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysparzają wielu problemów zarówno sektorowi publicznemu jak i organizacjom. Rok 2016 przyniósł nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

Nie brakowało trudnych pytań i problematycznych zagadnień. Temat trudny, za to zainteresowanie spotkaniem przerosło oczekiwania organizatorów. 

Powrót na górę

Moje konto

Więcej