Wierni już mogą modlić się w kościele w Mielenku. W sobotę odbyło się jego poświęcenie

  • Napisane przez  Daniel Puchalski
Fot. Daniel Puchalski Fot. Daniel Puchalski

W sobotę (17.12.2016) odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w Mielenku Drawskim. Poświęcenie kościoła miało miejsce po przeprowadzeniu kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, które prowadzone były od 2015 roku. 

Eucharystię, której przewodniczył ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, koncelebrowali również księża z innych parafii dekanatu drawskiego. Świątynię, wraz z mieszkańcami Mielenka Drawskiego licznie wypełnili przybyli goście: Zachodniopomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków Ewa Stanecka, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, przedstawiciele Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, radni powiatowi oraz gminni, inspektorzy nadzoru, projektant i budowniczowie kościoła. 

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Piotr Jesionowski skierował słowa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które wspomogły remont kościoła. Remont byłby niemożliwy, gdyby nie wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gminy Drawsko Pomorskie, powiatu drawskiego, samorządu województwa zachodniopomorskiego. Podziękowanie za wsparcie w imieniu gminy Drawsko Pomorskie odebrał Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak, zaś w imieniu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim radna Zofia Nowicka.

Świątynia w Mielenku Drawskim została wybudowana w 1662 roku. Prowadzone w latach 2015-2016 prace ujawniły kolejne elementy wyróżniające ten obiekt spośród innych zabytków, w tym nakładkową konstrukcję szkieletową, liczne ślady po pierwotnych strychulcach oraz elementach wyposażenia. Sensacją okazały się wyniki badań dendrochronologicznych, które wykazały, że elementy ozdobne szczytu wschodniego pochodzą z 1508 roku. Jest to jeden z najbardziej wartościowych i unikatowych zabytków architektury szachulcowej na Pomorzu Zachodnim. 

Dodatkowe informacje

  • Film: Najbardziej widowiskowa część remontu kościoła.
Powrót na górę

Moje konto

Więcej