Było gorąco: Ćwiczenia taktyczno - bojowe „PWB KONOTOP”

  • Napisane przez  Andrzej Podolak
Fot. WSP Oleszno Fot. WSP Oleszno

W dniach 28 – 30 listopada na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem „PWB KONOTOP”.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy w trakcie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych na terenach wojskowych, a także przypomnienie zasad organizacji działań w obiektach, w których znajdują się pojazdy oraz inny sprzęt wojskowy.

Specyfika zdarzeń na terenach poligonowych oraz obiektach militarnych wymaga, by strażacy biorący udział w ćwiczeniach bądź działaniach ratowniczo – gaśniczych stosowali właściwe procedury postępowania, przyjmowali odpowiedni model dowodzenia, a także prowadzenia łączności.

Tok postępowania ratowniczego w tego typu sytuacjach znacznie różni się od tego, z którym mamy do czynienia, na co dzień. Dlatego też zachodzi duża potrzeba doskonalenia umiejętności współdziałania Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia działań na tym specyficznym terenie.

W zorganizowanych na terenie Parku Wozów Bojowych Konotop ćwiczeniach obejmujących taktykę działań gaśniczych i ratowniczych udział wzięły siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie oraz Wojskowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Założenie ćwiczeń, obejmowało zderzenie a następnie pożar samochodu ciężarowego i osobowego, w wyniku którego obrażeń ciała doznawali kierujący pojazdami. Dodatkowym zagrożeniem była lokalizacja miejsca zdarzenia w pobliżu obiektu remontowego, a także miejsca postoju wojskowych cystern.

Łącznie w ciągu trzech dni ćwiczeń praktycznych zrealizowano trzy różne założenia.

Obok ćwiczeń praktycznych, uczestnicy ćwiczeń mieli okazję zapoznania się z terenem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, różnorodnymi pojazdami wojskowymi, a także obiektami szkoleniowymi i koszarowymi.

W pierwszym dniu, przebieg ćwiczeń obserwował zespół inspekcyjny Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto