Drogi: Lista rankingowa województwa. Są projekty z Drawska i Wierzchowa

 • Napisał 
Fot. Mateusz Owedyk Fot. Mateusz Owedyk

W dniu 31 października Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. W ramach Programu w województwie zachodniopomorskim na rok 2017 złożono 73 wnioski, które zostały poddane ocenie formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (53 szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w Regulaminie prac Komisji. W wyniku prac Komisji powstała wstępna lista rankingowa zawierająca drogi gminne i drogi powiatowe.

Gmina Drawsko Pomorskie 

 • Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska - etap III 
 • Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje:
 1. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki betonowej na ulicy Górskiej (na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Zakopiańskiej),
 2. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki betonowej na ulicy Zakopiańskiej (na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Górskiej),
 3. budowę kanalizacji deszczowej.
 • Długość odcinka (km) 0,380
 • Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) 815 081,00
 • Deklarowana kwota środków własnych (w zł) 815 082,51
 • Ogółem wartość projektu (w zł) 1 630 163,51

Powiat Drawski (Wierzchowo)

 • Przebudowa drogi powiatowych nr 1194Z, 1991Z i 1996Z (Żabin - N. Laski - dr. nr 177 oraz dr. nr 1994Z /Wierzchowo/ - st. kolej. Wierzchowo - Żabin)
 • Długość odcinka (km) 6,200
 • Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) 2 998 061,00
 • Deklarowana kwota środków własnych (w zł) 2 998 061,18
 • Ogółem wartość projektu (w zł) 5 996 122,18

Wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 15.30 

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto