Drogi: Lista rankingowa województwa. Są projekty z Drawska i Wierzchowa

Fot. Mateusz Owedyk Fot. Mateusz Owedyk

W dniu 31 października Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. W ramach Programu w województwie zachodniopomorskim na rok 2017 złożono 73 wnioski, które zostały poddane ocenie formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (53 szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w Regulaminie prac Komisji. W wyniku prac Komisji powstała wstępna lista rankingowa zawierająca drogi gminne i drogi powiatowe.

Gmina Drawsko Pomorskie 

 • Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska - etap III 
 • Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje:
 1. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki betonowej na ulicy Górskiej (na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Zakopiańskiej),
 2. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki betonowej na ulicy Zakopiańskiej (na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Górskiej),
 3. budowę kanalizacji deszczowej.
 • Długość odcinka (km) 0,380
 • Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) 815 081,00
 • Deklarowana kwota środków własnych (w zł) 815 082,51
 • Ogółem wartość projektu (w zł) 1 630 163,51

Powiat Drawski (Wierzchowo)

 • Przebudowa drogi powiatowych nr 1194Z, 1991Z i 1996Z (Żabin - N. Laski - dr. nr 177 oraz dr. nr 1994Z /Wierzchowo/ - st. kolej. Wierzchowo - Żabin)
 • Długość odcinka (km) 6,200
 • Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) 2 998 061,00
 • Deklarowana kwota środków własnych (w zł) 2 998 061,18
 • Ogółem wartość projektu (w zł) 5 996 122,18

Wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej do dnia 15 listopada 2016 r. do godz. 15.30 

Intermarche Drawsko
loading...

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto