Drawsko zmienia miejsca wodowania kajaków na rzece Drawie

 • Napisał 
Fot. KMC, Archiwum DSI Fot. KMC, Archiwum DSI

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w miejscach wodowania kajaków w Drawsku Pomorskim. Dotychczasowe miejsce przy kamieniu Papieskim zostało wyłączone i obowiązuje tam zakaz wodowania.

Ruch turystyczny uciążliwy dla mieszkańców

W przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie aktywną formą wypoczynku jaką są spływy kajakowe bardzo wzrosło. Kiedyś kajakarzy na miejsce spływu dowoziły busy i samochody osobowe. Teraz są to już pełne autobusy. Rozbawieni  turyści czekający w miejscu wodowani lub odbioru kajaków są obciążeniem dla pobliskich mieszkańców. Szczególnie dotkliwe stało się to dla mieszkańców ulicy Łąkowej w Drawsku Pomorskim.

Zwrócili się oni do Burmistrza Drawska Pomorskiego z petycją o rozwiązanie problemu. Efektem tego są zmiany.

Wyłączone miejsce przy Kamieniu Papieskim

Decyzja drawskiego ratusza jest taka, że od kilku dni miejsce to zostało wyłączone z kajakowego ruchu turystycznego. Zlikwidowano miejsce na ognisko, kładkę do wodowania, tablicę informacyjną, a w zamian pojawiła się tablica ZAKAZ WODOWANIA KAJAKÓW. O zmianie powiadomieni zostali również lokalni gestorzy z branży. Kamień Papieski pozostał i dalej jest to miejsce pamięci.

Nowe miejsca wodowania i postoju kajaków

Jednocześnie z zakazem przy kamieniu Papieskim referat promocji urzędu miejskiego uruchomił tymczasowo miejsce do wodowania w okolicach ulicy Słowińskiej (za Strażą Pożarną) w okolicach pomostu. Miejsce zostało wykoszone i będzie funkcjonować do końca tegorocznego sezonu.

W sezonie 2017 ruszą dwa nowe miejsca na terenie Drawska Pomorskiego

 • Przy ulicy Staszica. Powstanie bezpośrednio przy moście. Nie ma tam konieczności wycięcia drzew i łączy się ono z wieloma szlakami turystycznymi oraz ścieżką rowerową. Obok jest również duży parking.

 

 • Za ulicą łąkową. Zaraz za miastem w uroczym miejscu powstanie niewielkie miejsce do wodowania kajaków. Zakole Drawy, które graniczy bezpośrednio z drogą gminną. Miejsca zostaną oznakowane.

W nowym sezonie w gminie Drawsko Pomorskie będą funkcjonowały następujące miejsca postoju i wodowania kajaków.

 • Dalewo most - Teren prywatny
 • Drawsko Pom. – za ulicą Łąkową (samorząd)
 • Drawsko Pom. - ul. Staszica (samorząd)
 • Drawsko Pom. – Jędrkowa Przystań - Teren dzierżawiony przez firmę
 • Mielenko Dr. – Jędrkowe Zakole - Teren dzierżawiony przez firmę
 • Karwice – pole biwakowe „Murzynka” -- Teren dzierżawiony przez firmę
 • Most Siennicki - Teren ogólnodostępny z istniejącym miejscem odpoczynku dla turystów, parking.
 • Most betonowy (kaliski) - Teren ogólnodostępny z istniejącym miejscem odpoczynku dla turystów, parking.

Wspólny wniosek gmin z nad rzeki Drawy

6 września odbyło się spotkanie związane z działaniami na rzecz udoskonalenia infrastruktury rzeki Drawy na terenie powiatu drawskiego. Podczas spotkania przedstawiono w formie prezentacji działania planowane w związku z realizacją programu 4.9 RPO WZ "Endogeniczne zasoby regionu". Omówiono poszczególne miejsca, które w ramach dofinansowania mogą ulec modernizacji- zaczynając od Starego Drawska w gminie Czaplinek, poprzez gminy Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, aż do gminy Drawno. Przedstawiciel LOT Wokół Drawy zaproponował gminom złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie.

W spotkaniu uczestniczył Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele Nadleśnictw Drawsko, Głusko oraz Kalisz Pom., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Drawieńskiego Parku Narodowego, PTTK Drawno, Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim oraz burmistrzowie i reprezentanci gmin Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Kalisz Pomorski, Czaplinek, Drawno oraz powiatu choszczeńskiego. Spotkanie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Wicestarostę Jacka Kozłowskiego oraz Andrzeja Górskiego, Prezesa Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.

 

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto