Infrastruktura turystyczna w Czaplinku i Złocieńcu z projektu krajobrazowego

 • Napisane przez  Monika Doroba

16 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a sygnariuszami, których łącznie w ramach umowy jest 32 (22 gminy i 10 nadleśnictw).  W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego projekt koordynować będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa. 

Umowa dotyczy wzajemnych praw i obowiązków Stron w związku ze wspólną realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”. Obecnie w Zespole Parków Krajobrazowych WZ trwają prace nad przygotowaniem II etapu projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt zakłada doposażenie w infrastrukturę turystyczną obszarów wszystkich parków krajobrazowych naszego województwa.

W ramach projektu na terenie Gminy Czaplinek zaplanowano powstanie m.in. następujących elementów:

 • - Czaplinek: platforma widokowa na wysokości parku przy dworcu PKS, 
 • - Czaplinek – OSW: altana, ławki, kosze na śmieci, tablica edukacyjna duża, tablica z mapą oraz ruchome elementy edukacyjne;
 • - Czaplinek – kąpielisko nad jeziorem Drawsko: altana, ławki, ławo stoły, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica edukacyjna, tablica z mapą, ruchome elementy edukacyjne;
 • - Czaplinek – miejsce wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Czaplino: altana, ławki, ławostoły, kosze na śmieci, elementy siłowni, stojak na rowery, tablica edukacyjna, tablica z mapą, ruchome elementy edukacyjne;
 • - Czaplinek na wysokości ul. Kościuszki - ścieżka edukacyjna;
 • - Siemczyno: altany, kosze na śmieci, ogrodzenie, stojaki na rowery tablice edukacyjne, ruchome elementy edukacyjne, ławostoły;
 • - Rzepowo przy Drawie altana, miejsce na ognisko, wc i natrysk, tablice informacyjno-edukacyjne, ruchome elementy;
 • - Stare Drawsko – altana, ławostoły, kosze na śmieci, ruchome elementy edukacyjne;
 • - Czarne Wielkie – ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, kierunkowskazy, tablica z mapą;
 • - Sikory – altana, kosze na śmieci, stojak na rowery, kierunkowskazy, tablica edukacyjna;
 • - Stare Drawsko – Wyspa Bielawa: altana, kosze na śmieci, ławki, kierunkowskazy, tablice edukacyjne, ruchome elementy edukacyjne.
Infrastruktura turystyczna w Czaplinku i Złocieńcu z projektu krajobrazowego
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej