Reklama świetlna - idealna reklama na Polską jesień i zimę?

  • Napisane przez  kasetony-reklamowe.com
Reklama świetlna - idealna reklama na Polską jesień i zimę?

Planując kampanię marketingową lub reklamową należy brać pod uwagę wiele czynników, związanych przede wszystkim z branżą, w jakiej będziemy się reklamować, konkurentami funkcjonującymi na określonym rynku towarów i usług, specyfiką grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć przy pomocy przygotowanych przez nas materiałów, ale też wieloma innymi uwarunkowaniami, od których zależeć może powodzenie i społeczny odzew prowadzonej kampanii. Istotny jest nie tylko sam przekaz reklamowy, treść, jaką chcemy przedstawić konsumentom lub partnerom biznesowym, ale także forma, sposób, w jaki zostanie ona zaprezentowana. W przypadku akcji promocyjnych i reklamowych o stosunkowo szerokim targecie (grupie docelowej) lub kierowanych do odbiorców masowych, niemożliwych do zaszeregowania w ścisłe kategorie, istotnym jest przede wszystkim to, aby przekazywane przez nas treści trafiły do jak największego grona potencjalnych odbiorców.  W takich też sytuacjach dobrze zastanowić należy się nie tylko nad samymi formami reklamy, ale – już po ich wyborze – nad umiejscowieniem nośników reklamowych oraz wybraną technologią ich eksponowania. Istniejące w danym miejscu uwarunkowania natury urbanistycznej lub technicznej skłaniać mogą do zastosowania jednego z nietypowych rozwiązań lub też sięgnięcia po nośniki powszechnie znane, ale niestosowane na przykład z uwagi na wyższy koszt ich produkcji.

W przypadku reklamy outdoorowej (tj. reklamy zewnętrznej, przyjmującej najczęściej formę billboardów reklamowych, bannerów, a także szyldów i plakatów) warto zastanowić się nad wykorzystaniem reklamy świetlnej, która doskonale sprawdza się w polskich realiach klimatycznych i pogodowych. Tego rodzaju reklama pozostaje widoczna nawet po zmroku, co nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy już w godzinach popołudniowych próżno szukać można promieni słonecznych. Użycie instalacji oświetleniowych, zwłaszcza tych, które oparte są na lampach i żarówkach ledowych, tanim kosztem pozwoli uczynić naszą reklamę widoczną o każdej porze dnia i nocy, zwiększając grono jej potencjalnych odbiorców. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zdecydowana większość dostępnych na rynku reklamowym producentów i agencji posiada w swojej ofercie szeroki wybór nośników reklamowych pozwalających na instalację i montaż oświetlenia. Wykonana w tej sposób reklama świetlna nie musi być wcale droższa od standardowych nośników reklamowych, a ewentualne dodatkowe koszty wiązać się będą jedynie z koniecznością dostarczenia energii elektrycznej. Aby zredukować te koszty powszechnie stosuje się jednak oświetlenie ledowe, którego koszty eksploatacji są kilkukrotnie mniejsze od tradycyjnie oświetlanych billboardów i bannerów reklamowych.

Warto pamiętać podczas projektowania instalacji reklamowej, aby uwzględnić istniejące w danym miejscu warunki energetyczne oraz dostęp do stałego źródła zasilania. W przypadku bannerów i kasetonów montowanych na elewacji budynków należy też zadbać o to, aby prace zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a sam wykonawca uzyskał wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia oraz zgłosił wykonanie prac właściwemu organowi państwowemu.

Więcej informacji na: www.kasetony-reklamowe.com

 

Powrót na górę

Moje konto

Więcej