Konferencja "Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic" w Czaplinku

W sobotę 23 stycznia br. w budynku czaplineckiego Liceum Ogólnokształcącego im. 3. Dywizji Strzelców Karpackich odbyła się konferencja popularnonaukowa "Jezioro Drawsko – Jezioro Tajemnic". Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz Studio Historyczne "Huzar" w Koszalinie.  Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska. Zgromadziła ponad 100 słuchaczy, głównie miłośników lokalnej historii. W trakcie konferencji wygłosili referaty oraz przedstawili prezentacje audiowizualne historycy i archeolodzy oraz osoby mające doświadczenie w działaniach związanych z  szeroko rozumianą turystyką kulturową, a także autorzy  projektów wykorzystujących tematykę historyczną w promocji regionu. Lista prelegentów oraz tematyka wystąpień została dostosowana do idei konferencji, która została zdefiniowana przez organizatorów jako krok w kierunku uporządkowania wiedzy o jeziorze Drawsko poprzez kompleksowe badania historyczne i archeologiczne oraz jako próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób walory jeziora Drawsko i jego okolic – ze szczególnym uwzględnieniem  walorów historycznych i archeologicznych - wykorzystać w promocji regionu i w organizacji turystyki kulturowej.

Konferencję zainaugurowały wystąpienia okolicznościowe Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz dyrektora czaplineckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Roberta Patrzyńskiego. Po tych wystąpieniach zebrani wysłuchali referatu inauguracyjnego prof. dr hab. Macieja Franza z Zakładu Historii Wojskowej UAM w Poznaniu, poświęconego wybranym epizodom z działań wojennych na Bałtyku podczas II wojny światowej oraz zapoznali się z prezentacją audiowizualną dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu -  Aleksandra Ostasza – na temat badań podwodnych.

Następne referaty ułożone zostały w trzy bloki tematyczne. W bloku "A", zatytułowanym "Jezioro Drawsko i region na przestrzeni dziejów",  zebrani wysłuchali referatu prezesa fundacji "Pasje" ze Szczecina  - Macieja Wyszkowskiego, na temat uzbrojenia stron walczących w rejonie Czaplinka oraz referatu dr Andrzeja Ossowskiego, adiunkta w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poświęconego tematowi identyfikacji żołnierzy poległych w 1945 roku podczas walk na terenie powiatu drawskiego.

W bloku "B", zatytułowanym "Epizody z dziejów jeziora Drawsko i regionu jako impuls do działań w sferze turystyki kulturowej" wygłoszone zostały trzy referaty. Właściciel Studia Historycznego "Huzar" z Koszalina – dr Łukasz Gładysiak  swoje wystąpienie poświęcił problematyce wykorzystywania ciekawostek historycznych w projektach promujących nasz region. Aleksander Ostasz zaprezentował efekty badań podwodnych przeprowadzonych na obszarze Pomorza Zachodniego, w tym badań dna jeziora Drawsko. Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie dr Michał Krzyżaniak podzielił się doświadczeniami z realizacji projektu wykorzystującego lokalne pamiątki historyczne  jako atrację turystyczną.

W bloku "C" noszącym tytuł "Jezioro Drawsko jako nowoczesny produkt turystyczno-promocyjny" zebrani wysłuchali dwóch referatów. Mikołaj Klorek z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu poświęcił swe wystąpienie tematyce związanej z wykorzystywaniem atrakcji historycznych w promocji regionu. Grzegorz Kruk – twórca marki Pomorski Produkt Markowy – podzielił się z zebranymi doświadczeniami z działań przy tworzeniu tej marki.

Wszyscy prelegenci otrzymali w prezencie słoiczki z naszym lokalnym markowym produktem tradycyjnym z oznaczeniem geograficznym objętym ochroną unijną -  "Miodem Drahimskim".

Konferencja była nie tylko okazją do zapoznania się z oficjalnymi wystąpieniami  prelegentów. Przerwy między poszczególnymi blokami referatów zostały wykorzystane przez uczestników konferencji do dyskusji i do wymiany doświadczeń. Konferencję zakończono próbą wstępnego podsumowania obrad. Zebrani zaakceptowali ideę konferencji, jako początku intensywnych działań mających na celu nie tylko przeprowadzenie usystematyzowanych prac badawczych związanych z  jeziorem Drawsko lecz także wykorzystanie tajemnic tego jeziora do promocji Czaplinka i powiatu drawskiego. Uznano, że powinny być to działania profesjonalne przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wynikającego z  aktywności miejscowych pasjonatów. Efektem konferencji będzie także  publikacja książkowa, która zgodnie z przewidywaniami organizatorów wydana zostanie w końcu 2016 lub na początku 2017 roku. Publikacja ta zawierać będzie artykuły z treścią wystąpień uczestników.

Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że już niejednokrotnie powstanie profesjonalnego wieloletniego programu badawczego, edukacyjnego i marketingowego zaczynało się od tego, ze zainteresowano się  lokalnymi legendarnymi opowieściami. Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że przyjrzenie się  opowieściom o tajemnicach jeziora Drawsko również może być początkiem działań, które przyniosą ciekawe efekty badawcze i promocyjne.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej