LIFEDrawaPL: Ruszyła inwestycja budowy pola biwakowego nad Drawą w Złocieńcu

  • Napisał 
Fot. UM Złocieniec Fot. UM Złocieniec

Rozpoczęły się prace budowlane pola biwakowego w Złocieńcu nas rzeką Drawą w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland (Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce)

Czytaj: LIFEDrawaPL: 6 730 292 € na ochronę Drawy

W dniu 12 listopada 2015 r. dokonano przekazania wykonawcy placu budowy pod pole biwakowe nad rzeką Drawą. W ramach zadania zostaną wybudowane:

  • pomost drewniany;
  • zaplecze sanitarne;
  • wiata na ognisko;
  • dwie wiaty turystyczne;
  • infrastruktura turystyczna - podest sceny;
  • ciąg pieszo – rowerowy wraz z oświetleniem.

Planowany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2016 r. 

„Na terenie powiatu drawskiego będą realizowane działania projektu polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy: bystrotok w Złocieńcu w sąsiedztwie ulicy Staszica, bystrotok w Głęboczku – przy Starym Młynie oraz przepławka lub bystrotok w Drawsku Pomorskim przy Małej Elektrowni Wodnej Koleśno. Ponadto zaplanowano wykonanie pól biwakowych w Złocieńcu i Rzepowie oraz oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Drawie.”

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto