Sala doświadczania świata dla dzieci w ośrodku w Gudowie

  • Napisał 
DOMEK LUSTRZANY. Jest jednym z podstawowych urządzeń terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata. Daje efekt nieskończonej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie w postaci: wiązki światłowodów, lampy UV lub kolumny wodnej wzmacnia oczekiwany efekt. Fot. Adam Cygan DOMEK LUSTRZANY. Jest jednym z podstawowych urządzeń terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata. Daje efekt nieskończonej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie w postaci: wiązki światłowodów, lampy UV lub kolumny wodnej wzmacnia oczekiwany efekt. Fot. Adam Cygan

Pierwszy dzień szkoły był okazją do prezentacji nowej sali służącej rehabilitacji dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gudowie. 

Nowe pomieszczenie nosi nazwę SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA i jak sama nazwa pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją. Sala Doświadczania Świata stwarza im możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są "inni".

Wybudowanie sali w ośrodku jest wynikiem zwycięstwa w konkursie  „Pomóż nam doświadczać świata!” organizowanego przez Fundację Rosa z Wrocławia. Właśnie w nim wygrało Stowarzyszenie „Radość z życia”. Wskutek tego ośrodek otrzymał część środków na stworzenie pomieszczenia. 

Jak zapowiada dyrekcja placówki sala będzie służyć nie tylko ich podopiecznym Zaproszone zostały najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gudowie, a grono pedagogiczne z Gudowa jest otwarte i zaprasza do kontaktu. 

Opis sali z elzbietanki.pl

Powrót na górę

Moje konto

Więcej